فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

1398

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مواظبم باش (راهنماي كاربردي پيشگيري از جرايم جنسي عليه كودكان و نوجوانان)
چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد (نظريه‌اي جديد درباره سكولاريزاسيون)
الفباي مديريت كلاس درس (راهبردهايي براي آموزش اثربخش)
تاريخ و تبيين مفهوم خرد
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
قدرت تمركز
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
چطور جهنمي از پول بسازيد و باز در بهشت بمانيد
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
تبديل نفروشنده به فروشنده
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
رياضيات در چند دقيقه
 • 39,000 تومان
 • با تخفیف: 39,000 تومان
خلاصه درمان‌هاي كارآمد در اختلال اضطراب اجتماعي
غلبه بر اهمالكاري (روش هاي غلبه بر تعلل ورزيدن)
سيلي نقد (گفت‌و‌گو با احمد طالبي‌نژاد گپ و گفتي درباره‌ي زندگي يك منتقد)
تهيه و كاربرد آزمون‌ها در روان‌شناسي و مشاوره
 • 135,000 تومان
 • با تخفیف: 135,000 تومان

مواظبم باش (راهنماي كاربردي پيشگيري از جرايم جنسي عليه كودكان و نوجوانان)

 • 30,000 تومان

در هر فرهنگي، ناگزير تربيت جنسي وجود دارد، حتي فرهنگ‌هايي كه بنا بر مسكوت گذاشتن اين امر دارند و هنجار «هيچ آموزش جنسي نبايد باشد» را برگزيده‌اند. از آن جا كه يادگيري درباره امر جنسي و امر جنسيتي، ناگزير در يك فرهنگ اتفاق مي‌افتد بنابراين براي به‌سامان كردن فرهنگ جنسي بايد با شناخت ماهيت زيست‌شناختي، رواني و فرهنگي امر جنسي كه بسيار در هم تنيده نيز هستند، تربيت پويا و بهنجار جنسي داشته باشيم. به اجمال مي‌توان گفت، هدف از تربيت جنسي فراهم كردن زندگي پاك و بهنجار جنسي براي انسان و حفاظت از آن است. از آن جا كه امنيت جنسي كودكان و نوجوانان يكي از مسائل مورد اهتمام جوامع مختلف است، در اين زمينه متون متعدد و متنوعي به زبان‌هاي مختلف تأليف شده است. اين متون از كتاب‌هاي نظري دانشگاهي تا جزوه‌هاي دستورالعملي به زبان ساده را شامل مي‌شوند. واقعيت‌هاي تلخ سوء استفاده و تعرض جنسي به كودكان و نوجوانان از طرفي و بررسي متون پيشگيري از جرايم جنسي به زبان فارسي، انگيزه‌اي شد تا در كتابي مختصر و به زبان ساده، مفاهيم عملي و دستورالعمل‌هاي مؤثر در اين زمينه براي پدر و مادرها، آموزگاران و مربيان ارائه كنيم .

چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد (نظريه‌اي جديد درباره سكولاريزاسيون)

 • 79,000 تومان

نظريه‌هاي رايج سكولاريزاسيون مي‌گويند كه در غرب ابتدا دين رو به افول گذاشت و در پي آن بخش مهمي از دگرگوني‌هاي ساختاري اين جامعه، از جمله فروپاشي خانواده، رخ داد. اما مري ايبرشتات در كتاب حاضر اين فهم متعارف را به چالش مي‌كشد و با ارائه شواهد و مستندات متعدد فرضيه‌اي ديگر را با قوت مطرح مي‌سازد: خانواده و ايمان مثل دو رشته دي‌ان‌اي به هم گره خورده‌اند و با پاره‌شدن رشته خانواده‌ ايمان نيز از بين مي‌رود؛ افول مسيحيت و فروپاشي خانواده در غرب با وجود خاستگاه‌هاي مستقل دست‌در‌دست هم پيش رفته‌اند. راجر اسكروتن درباره اين كتاب مي‌گويد «شرح ايبرشتات از فراز و فرود دو نهاد خانواده و دين و همبستگي اين دو باهم بسيار قاتع‌كننده‏، مستدل و دقيق است».

الفباي مديريت كلاس درس (راهبردهايي براي آموزش اثربخش)

 • 50,000 تومان

آنچه آشكارا مي‌توان بيان كرد اين است كه اگر آموزش اثربخشي در كار نباشد هيچ يك از مهارت‌هاي كلاسداري به جاي نخواهد رسيد. راهبردهاي اداره كلاس درس، جانشيني مناسب براي آموزش اثربخش نيست، زيرا تعليم و تربيت اثربخش مي‌تواند به عنوان عاملي حياتي عمل كند، عملي كه باعث شود تا دانش‌آموزان به آموزش و يادگيري چنان علاقه‌مند شوند كه معلمان مشكلي درباره انضباط و اداره كلاس نداشته باشند.

تاريخ و تبيين مفهوم خرد

 • 75,000 تومان

خرد چيست؟ به اين پرسش نمي‌توان بدون ارجاع به تاريخ خرد پاسخ داد؛ اما تاريخ خرد، تاريخ نقد خرد است و نقد خرد نيز به دو معناست: نقد خرد بر ديگري و نقد خرد بر خود. پر پيداست كه خرد در دو حالت نقاد است، پس خرد و نقد متعلق هم‌اند: خرد تنها با نقادي و خودنقادي است كه خردمندي‌اش را اثبات مي‌كند؛ خرد اگر نقاد نباشد، نابخرد مي‌شود. «امروزه ديگر نمي‌توانيم مانن هگل گمان كنيم كه جهان در اندرون خود ساماني خردمندانه دارد، بلكه بر اين باوريم كه تنها آن ميزان از خرد در جهان مي‌توان يافت كه خود متحقق كرده‌ايم.» هربرت شندلباخ فيلسوف معاصر آلماني و از استادان مسلم فلسفه است. وي رساله استادي خود را پيش آدورنو و پس از مرگ او نزد هابرماس نوشت و سال‌ها استاد فلسفه در دانشگاه‌هاي فرانكفورت و برلين بود.

قدرت تمركز

 • 75,000 تومان

به‌نظر مي‌آيد كه زندگي بيش از حد شتاب گرفته است. درست مثل چرخ يك آسياب كه يك لحظه هم از حركت باز نمي‌ايستد. در نتيجه ميزان فشار رواني بسيار بالاست. براي رهايي از اين فشار‌ها و همچنين از دست ندادن قدرت فعاليت كارايي و حفظ يك زندگي خانوادگي شاد و سالم نياز به استفاده از روش هايي است كه قدرت تمركز انسان را حفظ و تقويت كرده و سرعت رسيدن به اهداف مطلوب را افزايش دهند. كتابي كه در دست داريد به طريق گوناگون به شما كمك خواهند كرد تا به اهداف فوق دست يابيد.

چطور جهنمي از پول بسازيد و باز در بهشت بمانيد

 • 60,000 تومان

اين كتاب را بارها بخوانيد و قوانين و فلسفه‌هاي ارزشمند آن را از آن خود كنيد؛ و از لحاظ مادي و معنوي رها شويد. من معتقدم كه اين كتاب شما را تا حالت روحاني ذهن؛ بالا خواهد برد. عالم روحاني، دروني و بيروني است. وقتي به آن مرحله برسيد، در تمام اعمال و كارهاي شما آشكار خواهد شد، مثل چيزي كه براي من و جان اتفاق افتاد، چشمان شما برق مي زند، چهره‌تان درخشان مي شود. عاشقانه به دنبال مقصد خواهيد رفت و با گذشته فرق خواهيد كرد.

تبديل نفروشنده به فروشنده

 • 25,000 تومان

ما در همه حال و همه جا فكر مي‌كنيم كه چگونه مي‌توان بيشتر فروخت. ما در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه سنگ‌هاي زير پايمان را به عنوان بيلبورد تبليغاتي مي‌خريم و هواي تازه را به جاي آسمان، از دستگاه‌هاي هواساز. آدمي كه كنار شما در اتوبوس، مترو و هواپيما نشسته است، مشتري چند لحظه بعد از شماست. شما يك كوسه هوشمند هستيد كه مي‌دانيد انسان واقعي هميشه گرسنه است و سيرماني ندارد.

رياضيات در چند دقيقه

 • 39,000 تومان

مفاهيمي كه در اين كتاب با آن‌ها آشنا مي‌شويد: اعداد•بي نهايت•دستگاه‌هاي عددي•اعداد گويا•اعداد اول•الگوريتم اقليدس•عددهاي گنگ•عدد پي•لگاريتم•مجموعه‌ها•نمودار ون• پارادوكس آرايشگر•هتل هيلبرت•مجموعه‌هاي چگال•مجموعه‌هاي كانتور• اصل موضوع انتخاب• نظريه احتمال• دنباله‌ها• سري‌ها• حد• دنباله فيبوناچي• تصاعد حسابي• تصاعد هندسي• خط و زاويه• راديان• هم نهشتي• قضيه فيثاغورس• مثلثات• تقارن• كره‌ها• هندسه نااقليدسي• مقاطع مخروطي• مختصات دكارتي• جبر• معادله‌ها• سهمي• بيضي• قضيه اساسي جبر• توابع•تابع نمايي• توابع وارون• قضيه مقدار مياني• مشتق• انتگرال• قضيه تيلور• معادلات ديفرانسيل• سري فوريه• مشتق‌گيري جزئي• انتگرال روي خم • قضيه گرين•بردارها• هندسه‌برداري• تبديلات خطي• ماتريس• فضاهاي پوچ• جبر مجرد• گروه‌ها• نظريه گالوا• اعداد مختلط• تكنيگي•تركيبيات• اصل لانه كبوتري• نظريه گراف• فضاهاي متريك• ژئودوزي• خمينه‌ها•فركتال• توپولوژي• نوار موبيوس• منطق و قضيه• برهان خلف• استقراء رياضي• فرضيه ريمان و ده‌ها موضوع و مفهوم جذاب ديگر در دنياي رياضي

خلاصه درمان‌هاي كارآمد در اختلال اضطراب اجتماعي

 • 29,000 تومان

اين كتاب براي متخصصان روانشناسي نوشته شده است كه به دنبال يافتن راه‌هاي بهتر براي چالش با مشكلات طاقت‌فرساي اضطرابي در درمان‌جويان‌شان هستند.

غلبه بر اهمالكاري (روش هاي غلبه بر تعلل ورزيدن)

 • 75,000 تومان

آيا بيش از آنكه بخواهيد، اهمالكاري مي‌كنيد؟ آيا دوستان وهمكاراني داريد كه دائما كار و شادي‌شان را خراب مي‌كنند چون فعاليت‌هاييكه قولش را داده‌اند، به موقع انجام نمي‌دهند؟ آيا ممكن است براي غلبه بر تاخير‌هاي زيان‌آور،اقداماتي ساده و عملي بياموزيد؟ پس كتاب غلبه بر اهمالكاري را بخوانيد! اهمالكاري يكي از مشكلات جدي انسان‌هاي معاصر است. اگر‌چه اين رفتار كهنه و قديمي است، ولي فن آوري‌هاي نوين ابعادي بزرگ‌ تر و پيچيده‌ تر به آن‌ها داده است. در گذشته اهمال‌كاري را رفتاري مختص بزرگ‌ تر‌ها مخصوصا در كار و شغل مي‌كردند، اما امروزه مشكل جدي‌ بيشتر نو‌جوان‌ها وجوان‌هاست. از همين رو، درك و شناخت پديده اهمالكاري و غلبه بر آن يكي از رموز موفقيت همگان به شمار مي‌رود.

سيلي نقد (گفت‌و‌گو با احمد طالبي‌نژاد گپ و گفتي درباره‌ي زندگي يك منتقد)

 • 79,500 تومان

شانس تاريخي‌اي كه نصيب من و چند نفر ديگر شد اين بود كه ما در دوران طلايي نقد فيلم، وارد عرصه شديم و هر كسي هم در جاي خود قرار گرفت. شايد به دليل نثر ساده‌اي كه داشتم و دارم و اينكه در نوشته‌هايم هميشه حواسم بوده كه اينها را قرار است جوان‌هايي بخوانند كه علاقه‌مند به سينما هستند و بايد به آنها كمك شود تا رشد كنند، در دوره‌اي مطرح‌ترين منتقد شدم. يك بار در نظرخواهي از خوانندگان مجله‌ي «فيلم»، من نفر اول شدم. ▫️▫️▫️ واقعيت اين است كه همه‌ي ايدئولوژي‌ها براي هنر چهارچوب درست مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند هنرمند مسير طبيعي خودش را طي كند. به هنرمند مي‌گويند كه تو بايد در اين قوطي رشد كني! خب كار جايي مي‌رسد كه قد و قواره‌ي هنرمند از آن چهارچوب بلندتر و بزرگتر مي‌شود و مي‌خواهد از آن بيرون بپرد و فضاهاي ديگري را كشف كند.

تهيه و كاربرد آزمون‌ها در روان‌شناسي و مشاوره

 • 135,000 تومان

در حاليكه بسياري از آزمون‌هاي IQ انواع مختلف توانايي مانند كلامي، رياضي، فضايي و مهارت‌هاي استدلال را اندازه‌گيري مي‌كنند، در حال حاضر مكاتب فكري جديدي مانند نظريه هوش موفق استرنبرگ و نظريه ذهن‌هاي پنج‌گانه گاردنر بوجود آمده‌اند كه معتقدند تعاريف قبلي هوش مي‌توانند بسيار ساده انگارانه باشند. از اين رو، در حال حاضر بيش از قبل، وجود انواع مختلف هوش به رسميت شناخته مي‌شود و اينكه IQ بالا، به‌رغم مطلوب بودن تنها كليد موفقيت در زندگي نيست. از اين رو، فرد عليرغم برخورداري از IQ متوسط يا حتي پايين به شرط برخورداري از ويژگي‌هاي ديگر، از جمله ويژگي‌هاي شخصيتي مانند احترام‌گذاري، بلند پروازي، خوش‌خويي و خردورزي، مي‌تواند به سطوح عالي موفقيت دست يابد.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1