فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

كاربرد تحليل رويا در روان‌درماني

  • 42,000 تومان

روياها در تمام مراحل درمان مفيدند. روياها انتظارات مراجعان را از درمان نشان مي‌دهند، پيشرفت آنها را برجسته مي‌سازند و مسير ادامه درمان را نشان مي‌دهند. روياها در تصاويري روشن، مختصر و به نحوي نمايشي، اساس مشكل را نشان مي‌دهند و راه ميانبري در رسيدن به ريشه تعارضند.

صفحه‌ی 1