فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

در آغوش نور 3 (خاطرات روح - زمين سراي اصلي ما نيست)

  • 42,000 تومان

اين كتاب اطلاعات بسيار ارزشمندي درباره نياز مطلق انسا‌ن‌ها، براي ايجاد مهر و شفقت در ميان همنوعان خود، بويژه كساني كه بامشكلات زيادي در اين عالم در عذاب هستند، به ماارئه مي‌كند. اثر حاضر، كتابي بسيار قدرتمند است. پيام‌هايش، شهادتي انكارناپذير و راست، درباره نقشه بزرگ الهي در عالم هستي است. اين كتاب، ما را تشويق مي‌كند تا مسيرهايي را كه به خداي متعال منتهي مي‌شوند، بجوييم و در آن‌ها گام نهيم. خاطرات دلنشين ري به ما كمك مي‌كند تا اهداف حيات و هستي‌مان را در كره زمين دريابيم، و درباره آزادي و اختياري كه عطيه‌اي الهي است، اطلاعات بيشتري كسب كنيم: وقايعي را كه لازم است در كره زمين تجربه نماييم.

صفحه‌ی 1