فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 45,000 تومان

پايان عمر

  • 45,000 تومان

در اين كتاب، نويسنده در نقش يك مديوم، آنچه را كه از موجودي آكنده از نيرو و انرژي به نام كريون دريافت كرده، به صورت نوشتار تنظيم نموده است. كريون مي‌گويد كه از منشاء نور و انرژي بوده و پيامي را كه لازمة حيات كنوني انسان‌هاست، بر طبق وظيفه از طريق مديوم به انسان‌ها ابلاغ مي‌نمايد. او در كنار لزوم تكامل روحي انسان‌ها براي كسب مزاياي دنياي فاني و باقي، به برخي از اسرار خلقت و دنياي پر رمز و راز متافيزيك اشاره كرده و چگونگي پيدايش انسان را توضيح مي‌دهد؛ همچنين از لزوم و منطق حضور آموزگاران بشريت سخن به ميان آورده است.

صفحه‌ی 1