فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

اصول و فنون مذاكره

  • 70,000 تومان

اين كتاب حاوي مطالبي درباره راهبردها، انواع مذاكره و فرآيند آن است و ضمنا به نقش ادراكات و ارتباطات در فرايند مي‌پردازد. اگرچه تاكيد كتاب بر شناخت و اداره مذاكرات تجاري است اما در ساير انواع مذاكره نيز كاربردي وسيع دارد. از اين ‌رو مطالعه آن را نه تنها به دانشجويان و محققان رشته‌هاي مديريت، بازرگاني، علوم سياسي، ... بلكه به كليه علاقه‌مندان به علوم سياسي و ارتباطات و... توصيه مي‌كنيم.

صفحه‌ی 1