فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

ارزيابي خانواده (مهارت‌هاي اساسي براي خانواده درمانگران)

  • 40,000 تومان

يك بخش اساسي اين كتاب انجام مصاحبه ارزيابي خانواده است. همه دانشجويان، مشاوران و درمان‌گران تازه‌كار و حتي مشاوران و درمانگران با تجربه در مواجهه با خانواده، نگران ناتواني خود در ارزيابي دقيق و كامل و رسيدن به نتيجه تشخيصي و اهداف درماني صحيح هستند. كتاب حاضر از اين جهت بي‌همتاست كه ارزيابي را در تمام مراحل درمان مد نظر قرار داده‌است. همچنين اين كتاب مي‌تواند در كارگاه‌هاي عملي زوج‌درماني و خانواده‌درماني مورد استفاده قرار گيرد. ضمن اينكه مي‌تواند يك كتاب همراه براي تمامي مشاوران خانواده و خانواده درمانگران باشد.

مهارت‌هاي اساسي سنجش براي زوج‌درمانگران و مشاوران خانواده

  • 65,000 تومان

كتاب مهارت‌هاي اساسي در خانواده‌درماني به خاطر عملي بودن و قابل فهم بودن آن، به كتابي محبوب در ميان دانشجويان تبديل شده است. تلاش ما بر اين بوده است تا در اين كتاب، همان لحن و قابليت درك مطلب را به كار بگيريم.

صفحه‌ی 1