فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر

علم شناخت يا شناخت‌پژوهي (مقدمه اي بر رويكردها نظريه‌ها و پژوهش‌هاي علمي درباره ذهن)

  • 65,000 تومان

اين كتاب را بايد مقدّمه‌اي براي آشنا ساختن دانش‌جويان با مفاهيم پايه‌‏اي و رويكردهاي رايج در علمِ شناخت، تلقّي كرد. ارايۀ مطالب، در سطح دورۀ كارشناسي رشته‌هايي مانند روان‌‏شناسي، زبان‏‌شناسي، فلسفه، علوم رايانه‌‏اي، انسان‌شناسي و مقاطعي از تحصيلات عصبْ‌‏پژوهي (نوروساينس) صورت گرفته است. البتّه درصورتي‏كه بتوان دانش‏جو را به سمت‌‏وسوي تحقيقات منظّم بيش‏تري سوق داد و او را تشويق كرد كه به منابع اصلي و بررسي‌‏هاي جديدتر مراجعه كند، در مقاطع تحصيلي بالاتر از كارشناسي نيز اين كتاب قابل استفاده است.

علم شناخت يا شناخت‌پژوهي مقدمه‌اي بر رويكردها نظريه‌ها و پژوهش‌هاي عملي درباره ذهن (جلد اول)

  • 65,000 تومان

اين كتاب را بايد مقدّمه‌اي براي آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم پايه‏اي و رويكردهاي رايج در علمِ شناخت، تلقّي كرد. ارايه مطالب، در سطح دوره كارشناسيِ رشته‌هايي مانند روان‌‏شناسي، زبان‏‌شناسي، فلسفه، علوم رايانه‌‏اي، انسان‌شناسي و مقاطعي از تحصيلات عصب‌پژوهي (نوروساينس) صورت گرفته است. البته در صورتي‏ كه بتوان دانشجو را به سمت‌‏ و سوي تحقيقات منظم بيش‏تري سوق داد و او را تشويق كرد كه به منابع اصلي و بررسي‌‏هاي جديدتر مراجعه كند، در مقاطع تحصيلي بالاتر از كارشناسي نيز اين كتاب قابل استفاده است.

علوم شناختي (مقدمه‌اي بر مطالعه ذهن) ويراست سوم

  • 78,000 تومان

علوم شناختي مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور، همراه فناوري نانو، فناوري زيستي و فناوري ارتباطات، به عنوان علوم و فناوري‌هاي نوظهور (NBIC)، با ارتقاي عملكردهاي ذهني و جسمي انسان، به عصري طلايي و نقطه عطفي در تاريخ بشر منجر شود.

صفحه‌ی 1