فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
 • 65,000 تومان
 • 30,000 تومان
 • 58,000 تومان

تهوع

 • 65,000 تومان

بهترين كار اين است كه رويدادها را روز به روز نوشت. دفترچه خاطراتي داشت تا همه‌چيز را به روشني ديد. نبايد چيزهاي جزئي و پيشامدهاي كوچك را از قلم انداخت، حتي اگر پيش پا افتاده به نظر برسند؛ به خصوص بايد طبقه‌بندي‌شان كرد. بايد بگويم اين ميز را، خيابان و مردم، يا بسته توتونم را چطور مي‌بينم، چون اين‌ها هستند كه تغيير كرده‌اند. بايد به دقت وسعت و ماهيت اين تغيير را مشخص كرد.

اگزيستانسياليسم نوعي امانيسم است

 • 18,000 تومان

نوشته پيش ‌رو، سخنراني مشهور سارتر است، با عنوان اگزيستانسياليسم نوعي امانيسم است. او در اين سخنراني كه در سال 1945 در پاريس ايراد شد تلاش مي‌كند تا مفاهيم بنيادين اگزيستانسياليسم را به زباني ساده توضيح دهد. اين سخنراني بعد از انتشار كتاب دشوار هستي و نيستي (وجود و عدم) بود و در حقيقت مانيفست اگزيستانسياليسم به‌ شمار مي‌آيد.

تعالي اگو (به انضمام مقدمه هستي و نيستي)

 • 38,000 تومان

نظريه‌پردازان چپ افراطي گاهي اوقات بر پديده‌شناسي خرده گرفته‌اند كه گونه‌اي ايدئاليسم است و واقعيت را در سيلاب‌ ايده‌ها غرق مي‌كند. اما اگر ايدئاليسم فلسفه‌ي بدون شر آقاي برونشويگ باشد، اگر ايدئاليسم فلسفه‌اي باشد كه تلاشش براي هضم و جذب ذهني هيچ‌گاه به مقاومت بيروني بر نمي‌خورد، فلسفه‌اي كه در آن رنج و گرسنگي و جنگ در گونه‌اي فرايند كند وحدت بخشيدن ايده‌ها رقيق مي‌شوند، هيچ‌چيز نامنصفانه‌تر از اين نيست كه پديده‌شناسان را ايدئاليست بخوانيم. برعكس، قرن‌هاست كه در فلسفه جرياني تا بدين‌ پايه رئاليست را شاهد نبوده‌ايم. پديده‌شناسان دوباره انسان را غرق جهان كرده‌اند و به اضطراب‌ها و رنج‌هاي او و همچنين به شورش‌هايش تمام سنگيني‌شان را بازگردانده‌اند. متأسفانه، تا وقتي «من» ساختار آگاهي باقي بماند، همچنان مي‌توان بر پديده‌شناسي خرده گرفت كه يك «آموزه-پناهگاه» است و قطعه‌اي از انسان را از جهان بيرون مي‌كشد و با اين كار توجه را از مسائل حقيقي منحرف مي‌كند. به نظر من اين خرده‌گيري ناموجه خواهد شد اگر اگو به هستنده‌اي دقيقا معاصر جهان تبديل شود كه وجودش همان ويژگي‌هاي ذاتي جهان را دارد. همواره به نظر من چنين رسيده است كه فرضيه‌ي كار- پيش‌بري به ثمربخشي ماترياليسم تاريخي به هيچ وجه نيازي به فرض پوچي كه عبارت است از ماترياليسم متافيزيكي ندارد. در واقع، براي اين‌كه شبه‌ارزش‌هاي ذهني محو شوند و اخلاق دوباره در واقعيت بنيان پيدا كند، هيچ ضرورتي ندارد كه ابژه بر سوژه مقدم باشد. كافي‌ست كه (اگو) معاصر جهان باشد و دوگانگي سوژه-ابژه، كه دوگانگي‌اي صرفا منطقي است، براي هميشه از ميان دل‌مشغولي‌هاي فلسفي ناپديد شود. جهان (اگو) را، و (اگو) جهان را نيافريده است، بلكه هر دو ابژه‌هايي براي آگاهي مطلق و غيرشخصي‌اند، و با اين آگاهي‌ست كه اگو و جهان با يكديگر در پيوند قرار مي‌گيرند. براي بنيان‌نهادن يك اخلاق و سياست مطالقا ايجابي به نحو فلسفي، به چيزي بيش از اين نياز نيست.

عذاب روح

 • 30,000 تومان

اختاپوس؟ كاردش را به دست گرفت، چشمانش را باز كرد. خواب ديده بود؟ نه، اختاپوس آن‌جا بود و با مكنده‌هايش او را باد مي‌كرد: گرما. عرق از سر و رويش مي‌ريخت. حدود ساعت يك بعد از نيمه شب خوابيده بود، ولي ساعت دو گرما بيدارش كرده بود. بعد خود را درون وان آب سرد انداخته و بدون آن كه خود را خشك كند، دوباره خوابيده بود و لحظه‌اي بعد، كوره آهنگري زير پوستش فعاليت خود را از سر گرفته و سيل عرق را بر تمام هيكلش سرازير كرده بود. هنگام سحر، براي لحظاتي خوابيده و خواب يك حريق دامنه‌دار را ديده بود. اكنون بي‌ترديد، خورشيد بالا آمده بود و گومز همچنان عرق مي‌ريخت. چهل و هشت ساعتي مي‌شد كه بي‌وقفه عرق از سر و رويش مي‌ريخت. در حالي كه دست مرطوبش را روي سينه خود مي‌كشيد در دل گفت: «خداي من!» اين عرق ريختن‌ها از گرماي هوا نبود. از مسموميت هوا بود؛ فضا تب كرده بود، هوا عرق مي‌ريخت و انسان در شرجي عرق مي‌كرد. از جا برخاستن، عرق ريختن در پيراهن. از رختخواب بيرون آمد: «اي لعنت بر...! ديگر پيراهني ندارم.» آخرين پيراهنش را هم خيس كرده بود، همان پيراهن آبي‌رنگ را. مجبور بود روزي دوبار پيراهن عوض كند.

هستي و نيستي (جستاري در هستي‌شناسي پديدارشناختي)

 • 190,000 تومان

سارتر كه به يقين از تاثيرگذارترين متفكران سده‌هاي اخير است در اين كتاب رويكردي تازه و انقلابي به رابطه پيچيده انسان و جهان دارد. هر چند در زمان نگارش كتاب در گير و دار جنگي مهيب، دلبسته آثار ادموند هوسرل و به ويژه هستي و زمان مارتين هايدگر بود. اما اين كتاب تجربه اوست در آزادي. گزينش اوست براي آزادي. اينجا مي‌بينيم انديشه‌هاي تجريدي هستي‌شناسانه هرگاه به قلم اديبي توانا نوشته شود چه شيرين و جذاب خواهد بود. كتاب هزار حسن دارد، اما اگر فقط يكي مي‌داشت اين است كه عشق به دانايي را در دل خواننده زنده نگه مي‌دارد.

مردگان بي‌كفن و دفن (نمايش‌نامه)

 • 20,000 تومان

در مرده‌هاي بي‌كفن و دفن، براي اولين بار مقاومت دل‌خراش جسم بشر در برابر درد، با وحشيانه‌ترين اعمال شكنجه به نمايش گذاشته مي‌شود. دو گروه رو در روي هم قرار مي گيرند. شكنجه‌گر و شكنجه‌شده.

3 داستان (مجموعه داستان)

 • 15,000 تومان

من هم خسته و هم در هيجان بودم. و نمي‌خواستم ديگر به پيش‌آمدهاي سحرگاه و مرگ فكر بكنم. فقط به كلمات و يا به خلا برمي‌خوردم و ارتباطي در فكرم پيدا نمي‌شد. اما همين كه مي‌خواستم به چيز ديگري فكر بكنم لوله‌هاي تفنگ به طرف من دراز مي‌شد. شايد بيست مرتبه پي در پي مراسم اعدام خودم را برگزار كردم و نيز يك دفعه گمان كردم كه به طور قطع اين پيشامد انجام گرفته و يك ثانيه خوابم برد. آن‌ها مرا به طرف ديوار مي‌كشاندند؛ من تقلا مي‌كردم و پوزش مي‌خواستم. از خواب پريدم و...

اگزيستانسياليسم و اصالت بشر

 • 28,000 تومان

در كشور ما آنچه از اگزيستانسياليزم، به طور پراكنده‌،‌ در اذهان جاي گرفته بيشتر به دو صورت است: عده‌اي بر آنند كه اگزيستانسياليزم جز بي‌قيدي و ولنگاري و پشت پا زدن به آداب اجتماعي و رسوم انساني معنايي ندارد. عده‌اي ديگر كه به گمان خود عميق‌تر مي‌انديشند، مي‌پندارند كه اگزيستانسياليزم يعني دعوت به گوشه‌گيري و كاهلي و طرد دوستي و تفاهم و تجويز گريز و تسليم. هرچند هر دوي اين تفسيرهاي نادرست از اروپا سرچشمه گرفته، اما هم به دليل زمينه مساعد اجتماعي و هم بدان سبب كه كاهلي و خراباتيگري و يأس و بدبيني در كشور ما سابقه‌اي دارد، اين سوء تفاهم در محيط روشنفكري ما زمينه رشد مناسبي يافته است. از ميان آثار ساتر، كتاب حاضر داراي خصوصيت‌هاي زير است: نخست آنكه خلاصه جامع و تقريباً كاملي از فلسفه سارتر به دست مي‌دهد. ديگر آنكه چون اين مطالب، نخست به صورت سخنراني بيان شده و هدف آن، همه فهم كردن اگزيستانسياليزم بوده، كتابي صرفاً فلسفي و پيچيده نيست، بلكه براي استفاده همگان فراهم آمده است. سه ديگر آنكه، چه در ضمن كتاب و چه در پايان آن از انتقادهايي كه بر اين فلسفه شده، ياد گرديده. از اين گذشته، مسائلي در اين كتاب مطرح شده كه ممكن است ما را به تجديد نظر در زندگي روشنفكري كنوني وادار كند.

مگس‌ها (نمايش‌نامه)

 • 42,000 تومان

راهب بزرگ: خيال داري مردگان را به ريشخند بگيري؟ امروز عيد آن‌هاست، تو اين را خيلي خوب مي‌داني، و لازم بود امروز تو با لباس عزا در اين مراسم حاضر مي‌شدي. الكتر: لباس عزا؟ چرا لباس عزا؟ من از مردگان خود ترسي ندارم و فقط براي مردگان شماست كه سياه مي‌پوشم.

مگس‌ها (نمايش‌نامه)

 • 42,000 تومان

راهب بزرگ: خيال داري مردگان را به ريشخند بگيري؟ امروز عيد آن‌هاست، تو اين را خيلي خوب مي‌داني، و لازم بود امروز تو با لباس عزا در اين مراسم حاضر مي‌شدي. الكتر: لباس عزا؟ چرا لباس عزا؟ من از مردگان خود ترسي ندارم و فقط براي مردگان شماست كه سياه مي‌پوشم.

روانكاوي وجودي

 • 37,000 تومان

ژان پل سارتر، فيلسوف، داستان‌سرا و نمايشنامه‌نويس فرانسوي از كساني است كه به واسط اهميت كارش و نيز بلند آوازيش، در ايران بهترين و بدترين ترجمه‌ها را از آثارش كرده‌اند. يكي از مهمترين آثار او كتاب "وجود و عدم" يا "هستي و نيستي" كه مباني فلسفه سارتر را در آن مي‌يابيم. كتاب وجود و عدم او بخشي مستقل به نام "روان‌كاوي وجودي" دارد. كتاب حاضر ترجمه اين بخش مستقل مي‌باشد.

تهوع

 • 58,000 تومان

آنتوان روكانتن، قهرمان رمان تهوع، تك و تنها در شهر بوويل زندگي مي‌كند. هر چند دست اندر كار پژوهشي تاريخي است، باري دل‌مشغولي عمده‌اش " وجود" است، وجودي كه او به آن مي‌انديشد، وجود در ساحت متافيزيكي‌اش نيست بلكه وجود در ساحت آن جهاني و جلوه‌گر در موقعيت‌هاي اجتماعي فرد آدمي و روابط وي با افراد ديگر جامعه است. دو چيز روح كانتن را مي‌آزارد: يكي آنكه اين وجود، در ذات خود، ناواجب و ناعقلاني است، و ديگر آنكه پيرامون او را جماعتي‌ " رجاله"، با احساساتي دروغين و انديشه‌هاي كليشه‌اي، فرا گرفته‌اند. برخورد با اين وجود ناعقلاني در انبوه جزئيات مبتذلش، گونه‌اي بيزاري و دل‌آشوبه و " تهوع" در روكانتن پديد مي‌آورد. روكانتن به تجربه پي برده است كه موسيقي حالت " تهوع" را در او مي‌زدايد و احساس بسط و خوشي به او مي‌دهد. بفرجام، پس از سير و سلوكي دردناك، درمي‌يابد كه براي رهيدن از چنبره هستي مهمل و ناموجهش بايد ارزش‌هايي براي خودش بيافريند و برخورد وجودي ويژه‌اي اختيار كند. او به ادبيات دل مي‌نهد و در اين عرصه، رمان‌نويسي را به وجه خاص بر مي‌گزيند. به اين‌سان، اميدوار است كه معنايي ارزشمند به زندگي بي‌معناي پيشينش بدهد. رمان تهوع، كه در زمره آثار برتر ژان پل سارتر است، پيشاپيش همه درون‌مايه‌هاي فلسفه او را در بردارد، و به‌راستي يكي از پر ارج‌ترين نوشته‌هاي ادبي روزگار ما است.

صفحه‌ی 1