فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 85,000 تومان

اميل

  • 85,000 تومان

اينكه افكار روسو پيچيده و گاه توام با ايهام است شك نيست. اما آنچه اين فيلسوف را برجسته مي‌كند، علاوه بر نظراتش در قلمرو علم تربيت، عقايدش در خصوص مساوات و عدالت اجتماعي است. در كتاب قرارداد اجتماعي پايه‌هاي حكومت دموكراسي را طرحريزي مي‌كند و زمينه‌ساز انقلاب فرانسه مي‌شود، و در همين كتاب است كه گفته است برتري همواره از آن ملت است نه حكومت. كتاب اعترافات همراه با ديگر مكتوباتش شالوده مكتب رمانتيسم قرن هجده را شكل داده و بر رمانتيك‌ها ي آن عصر و نيز بعد‌ها بر هنرمندان قرن نوزده تاثيري سودمند داشته است. اثر مشهور روسو در امر تعليم و تربيت، كتاب اميل است كه گفته‌اند نسل دوره اول انقلاب فرانسه را پرورش داده است و دستمايه‌اي شده است يراي اصلاحات اخلاقي تربيتي نسل‌هاي بعد كه ماييم و نسل ما.

صفحه‌ی 1