فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

بيوفيدبك (پس خوراند زيستي)

  • 5,250 تومان

بيوفيدبك، راه تازه‌اي را بين شخص و فعاليت‌هاي بدني او ايجاد مي‌كند. زماني كه فرد از فعاليت‌هاي بدني و فيزيولوژيكي خويش آگاهي بيشتري به دست آورد، مي‌تواند اين فعاليت‌ها را كنترل و تعديل كند. بيوفيدبك در حقيقت به عنوان يكي از روش‌هاي درمان رواني فيزيولوژيك مي‌كوشد تا توانايي خود تنظيمي را در فرد بالا ببرد.

صفحه‌ی 1