فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

نظريه‌هاي يادگيري و آموزش

  • 24,000 تومان

حاصل يادگيري تغيير است. تغيير مي‌تواند در يكي از سه حوزه شناختي، نگرشي، مهارتي و يا به صورت تركيبي بين حوزه‌هاي مذكور شكل بگيرد و تدريس ابزار شكل‌گيري تغيير است. پس بين تدريس و يادگيري رابطه‌اي قابل تاملي وجود دارد. تدريس در عمل براي تسهيل يادگيري است. نكته اساسي اين است كه اين تغيير در انسان اتفاق مي‌افتد و اين خيلي مهم است كه ما از ذهن انسان كه يادگيري در آن شكل مي‌گيرد چه استنباطي داريم و اصولا يادگيري در انسان را چگونه مي‌دانيم؟

هويت ديني برنامه درسي

  • 12,000 تومان

طراحي و تدوين برنامه‌هاي درسي مدارس و دانشگاه‌ها بر اساس مباني فلسفي اسلامي يكي از ضرورت‌هاي عرصه علم و تربيت در جمهوري اسلامي ايران است. بي‌ترديد هر كشوري مطابق فلسفه حاكم خود تلاش مي‌كند كودكان، نوجوانان و جوانان خود را هم‌سو با آرمان‌ها و اهداف مقبول پرورش دهد تا بتواند جامعه مطلوب خود را به وجود آورد. در اين عرصه، برنامه درسي وسيله تاثيرگذاري است كه آثار و نتايج آن به رفتار يادگيرنده تبديل مي‌شود و هويت معيني را ايجاد مي‌كند. طبق قاعده فوق، فلسفه تربيت اسلامي كه ريشه در نقل و عقل دارد مبناي قوي براي برنامه درسي با هويت ديني است كه با ساير برنامه‌ها تفاوت اساسي دارد.

30 مهارت زندگي (ويژه نوجوانان و جوانان)

  • 20,000 تومان

آموزش مهارت‌هاي زندگي يك برنامه پيشگيرانه و ارتقايي مي‌باشد. اين آموزش‌ها به منظور ارتقاي سطح بهداشت روان و پيشگيري از آسيب‌هاي رواني اجتماعي مي‌باشد.برخي از اين مهارت‌ها را مهارت اصل و پايه مي‌نامند. در اين مجموعه سعي گرديده است كه به سي مهارت مهم پرداخت شود تا با استفاده از آنها هر كس نقش خود را جامعه به طور مناسب ايفا كند.

كودكان و نوجوانان خياباني

  • 8,000 تومان

كودكان و نوجوانان خياباني

صفحه‌ی 1