فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 12,000 تومان
  • 25,000 تومان

زبان و تفكر

  • 12,000 تومان

مجموعه كتاب‌هاي روانشناسي حوزه‌اي، از انتشارات راتلج، رهيافت كاملا جديدي نسبت به روانشناسي مقدماتي اتخاذ نموده و بر اساس سبك نوين موضوعي در زمينه آموزش استوار مي‌باشد. هر يك از مجلدات مختصر اين مجموعه به موضوعي معين اختصاص يافته و آن را با جزئياتي بيش از آنچه متوني حجيم‌تر قادر به آن‌اند مورد بررسي قرار مي‌دهد، و بدين نحو اين فرصت را در اختيار دانشجويان و مدرسان مي‌نهد تا به گزينش مطالبي بپردازند كه دقيقا با دوره يا پرژه به خصوص ايشان مطابقت مي‌يابد.

زبان و انديشه

  • 25,000 تومان

اين كتاب جزء مجموعه روانشناسي انتشارات راوت‌ليج و با هدف بررسي ارتباط بين تفكر و زبان انتشار يافته است. تاكيد اصلي در اين كتاب، بر تفكر هدفمند و تصميم‌گيري است. بيان مطالب به گونه‌اي است كه خواننده را در جريان تحقيقات و نظرپردازي‌هاي مهم سال‌هاي اخير قرار مي‌دهد و تصويري روشن از مباحث مربوط به زبان و تفكر، همراه با ارزيابي رويكردها، مدل‌ها و پژوهش‌ها به خواننده منتقل مي‌سازد. از جمله مزيت‌هاي بسيار باارزش كتاب، تعريف دقيق و رساي مفاهيم، اصطلاحات و واژه‌هاي فني است.

صفحه‌ی 1