فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

نقشه راه بازاريابي

  • 16,000 تومان

اين كتاب نگرش نقشه راه بازاريابي به عنوان يك ابزار نوين براي مديران بازاريابي، چالش‌هاي پياده‌سازي فرايندهاي تحليلي، بينش‌هاي مربوط به استفاده مناسب از نقشه راه بازاريابي و ابزارهاي دستيابي به پاسخ‌هاي مورد نياز درباره عملكرد برنامه بازاريابي شما را صحه‌گذاري مي‌كند. نقشه راه بازاريابي صحيح، علمي و اصولي به شما اجازه خواهد داد راحت‌تر از گذشته ريسك هاي سودمند بيشتري را در حوزه كسب و كار اتخاذ كنيد. فرايند نقشه راه بازاريابي چرخه سنجش، تجزيه و تحليل و بهبود مستمر است.

صفحه‌ی 1