فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
درمان از راه پيروزي بر مقاومت (تكنيك‌هاي پيشرفته روان‌درماني)
آن سوي مقاومت (تكنيك‌هاي پيشرفته روان‌درماني)

درمان از راه پيروزي بر مقاومت (تكنيك‌هاي پيشرفته روان‌درماني)

  • 102,000 تومان

يكي از مشكلات بزرگ روان‌درمانگرها شرايط پارادوكس است كه در آن بيمار معمولادر مقابل كمك درمانگر مقاومت مي‌كند. آلن عباس در اين كتاب جديد، روشي سازمان‌يافته براي پيروزي بر مقاومت اجتناب‌ناپذير ارائه مي‌دهد. هم درمانگرهاي مبتني و هم درمانگرهاي پيشرفته از هوشمندي به كار رفته در نوشتن اين كتاب بهره خواهند برد.

آن سوي مقاومت (تكنيك‌هاي پيشرفته روان‌درماني)

  • 99,000 تومان

حدود نيمي از مراجعين روان‌درماني پاسخ چنداني به درمان نمي‌دهند يا حتي بدتر مي‌شوند. چرا؟ آنها نادانسته رفتارهاي منجر به شكست درمان، يا همان مقاومت، را به‌كار مي‌گيرند، كه مانع صميميت هيجاني و همياري موفقيت‌آميز با درمانگر مي‌شود. آنسوي مقاومت به شما كمك مي‌كند تا: • مقاومت در برابر درمان را از همان اولين تماس با مراجع شناسايي كنيد • عوامل هيجاني مسبب مقاومت را درك كنيد • درجات و اَشكال مختلف مقاوت را تميز دهيد • علائم جسمي اضطراب را تشخيص دهيد • تكانه‌ها و احساسات پردازش‌نشده? ناخودآگاه را فعال و پايش كنيد • مراجع را از رفتارهاي مغلوب‌كننده? عادتي رويگردان كنيد • هنگام فعال شدن هيجانات، اضطراب بسيار شديد را تنظيم كنيد • ميل ناخودآگاه مراجع به خوب‌شدن را به‌جنبش درآوريد، و • علائم نيروي قدرتمند شفابخش، اتحاد درماني ناخودآگاه، را تشخيص دهيد. به اين ترتيب، با شناسايي الگوهاي اجتنابي و به‌كارگيري مداخلات خاص برخورد با آنها، قادر خواهيد بود اتحاد درماني هميارانه و قدرتمندي با مراجع خود برقرار كنيد.

صفحه‌ی 1