فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

آموزه‌هاي وارن بافت (قواعد سرمايه‌گذاري در بازار سهام)

  • 50,000 تومان

آموزه‌هاي وارن‌بافت مجموعه‌اي است با ارزش از آموزه‌هاي مرد پيروز بازار سهام. كتاب كه به قلم دختر و داماد وارن بافت نگاشته شده است، تجربيات اين پير كارآزموده را در اختيار خوانندگاني قرار مي‌دهد كه خواهان پاي گذاردن و پيروزي در اين بازارند.

صفحه‌ی 1