فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

نظريه و كاربرد آزمون‌هاي هوش و شخصيت (به ضميمه 10 مورد از آزمون‌هاي هوش علايق شخصي و تحصيلي و شخصيت)

  • 175,000 تومان

بي‌ترديد همه كساني كه در مدارس ابتدايي، متوسطه و يا دانشگاه‌ها به تحصيل اشتغال داشته‌اند و يا در امتحانات استخدامي شركت كرده‌اند و تا اندازه‌اي با آزمون‌هاي رواني و آموزشي آشنايي دارند. دانش‌آموزان در نخستين ماه‌هاي ورود به دبستان با امتحان و آزمون روبرو مي‌شوند. نگرش دانش‌آموز نسبت به امتحان و آزمون و عملكرد وي در آزمون‌ها، زندگي تحصيلي و شغلي او را تحت تاثير قرار مي‌دهد. آزمون‌ها در تصميم‌گيري فرد براي انتخاب رشته تحصيلي و شغلي و يا در تصميم‌گيري كساني كه در تعيين امكانات تحصيلي و شغلي وي موثرند، مانند معلمان و كارفرمايان، نقش اساسي دارند. امروزه آزمون‌ها در زندگي مردم كشورهاي مختلف نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كنند. هرگاه براي تصميم‌گيري درباره آينده شغلي يا تحصيلي افراد و يا كمك به آنان براي اتخاذ تصميم درباره رشته‌هاي تحصيلي و يا شغلي اطلاعاتي لازم باشد، آزمون‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

نظريه و كاربرد آزمون‌هاي هوش و شخصيت

  • 5,500 تومان

آزمون‌هاي رواني و تربيتي عمدتا براي ارزشيابي تفاوت‌هاي فردي در فرايند تصميم‌گيري به كار مي‌روند. آزمون‌ها، تفاوت‌هاي فردي افراد را از نظر استعدادها و خصايص شخصيتي اندازه‌گيري مي‌كنند. در كاربرد آزمون‌ها اين فرضيه پذيرفته شده است كه تفاوت‌ عملكرد افراد در آزمون‌ها را مي‌توان به تفاوت‌هاي واقعي آنان در استعدادها و خصايص شخصيتي‌شان نسبت داد.

صفحه‌ی 1