فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

يادگيري انسان (نظريه‌ها و كاربردها)

  • 63,000 تومان

نويسنده كتابي كه در پيش رو داريد، سعي دارد علاوه بر اينكه نظريه‌هاي يادگيري عمده را شرح دهد، به كاربرد آن‌ها در زمينه آموزش و پرورش و زندگي روزمره نيز بپردازد. بديهي است كه تعدادي از نظريه‌هاي يادگيري، نظير نظريه هال، استس و گاتري اكنون فقط در درس يادگيري و تاريخچه و مكاتب روانشناسي مطرح مي‌شوند و كاربرد چنداني در زندگي روزمره و آموزش و پرورش ندارند.

صفحه‌ی 1