فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مباني كاربردي طرح‌هاي مورد منفرد در پژوهش‌هاي علوم رفتاري و پزشكي

  • 30,000 تومان

يك پژوهش مورد منفرد كه گاهي آنرا پژوهش تك آزمودني يا پژوهش سري‌هاي زماني ناميده‌اند، مطالعه بر روي تعداد محدودي از افراد است كه به صورت انفرادي يا به عنوان يك گروه واحد در نظر گرفته مي‌شوند. پژوهش‌هاي مورد منفرد را نبايد با پژوهش موردي معادل دانست. هر چند هر دو به مورد معطوفند، ولي از نظر طرح و هدف با يكديگر تفاوت زيادي دارند ... .

صفحه‌ی 1