فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مانند آمازون فكر كنيد (50 و نيم روش براي اين‌كه از رهبران عصر ديجيتال باشيد)

  • 52,500 تومان

ما به اين نتيجه رسيديم كه اگر فرهنگ رضايت فروشندگان مطرح نباشد كسب و كار جديد موفق نخواهد بود به همين دليل موضوع موفقيت فروشندگان را به عنوان رسالت خودمان برگزيديم. بسياري از نوآوري‌هاي تاثيرگذار آمازون با استفاده حداكثري از فن‌آوري صورت مي‌گيرد اما نوآوري واقعي آمازون موفقيت در كاهش مشكلات مشتريان است. شما نيز اگر مي‌خواهيد در كسب و كارتان نوآوري كنيد به مشكلات كالا يا خدمات خودتان توجه كنيد و به دنبال ريشه نارضايتي مشتريان و ابعاد نامناسب كالا يا خدمات خودتان باشيد.

روانشناسي جنايي

  • 6,300 تومان

يكي از بزرگترين مشكلات بررسي رفتار جنايي اين است كه هرگونه كوشش براي درك ‌آن نيازمند شناخت گستره وسيعي از شاخه‌هاي علمي است. توجه روانشناسان به جرم و قانون از بدو استقرار روانشناسي به عنوان يك شاخه تجربي آغاز شد. در سه دهه اخير، توجه روانشناسان نسبت به نظام قانوني از سر گرفته شده است. اما روانشناسي تنها به مجرمان، شهود يا رغبت روانشناختي مقامات قضايي توجه نمي‌كند بلكه از مجموعه‌هاي حقوقي به عنوان زمينه‌اي مساعد براي آزمون نظريه‌ها در باب مسائلي مانند بازشناسي و حافظه، فرآيند تصميم و ... سود مي‌جويد.

اختلال‌هاي زبان روش‌هاي تشخيص و بازپروري (روانشناسي مرضي 3)

  • 20,000 تومان

زبان، داراي كنش دوگانه‌اي است و مي‌توان آن را هم وسيله شناخت ابزار فكر و هم وسيله ارتباط ابزار زندگي اجتماعي دانست. تمامي نوزادان انساني، داراي مكانيزم‌هايي هستند كه آنها را قادر مي‌سازد تا اصوات و قواعد زبان خود را بياموزند. اين مكانيزم‌ها كه توانايي بازشناسي زبان مادري را به وجود مي‌آورند تقريبا از حدود شش ماهگي وارد عمل مي‌شوند و آنهايي كه دريافت قواعد زبان را براي كودك ممكن مي‌سازند، قبل از دو سالگي قابل مشاهده‌اند.

روانشناسي مرضي تحولي 1 (از كودكي تا بزرگسالي)

  • 43,000 تومان

اثر حاضر نخستين كتاب درسي در زمينه روانشناسي مرضي تحولي است و به صورتي منظم، جريان پديدآيي و دگرگوني‌ها و سازمان يافتگي‌هاي اختلال‌آميز دوره تحول يعني كودكي و نوجواني را ترسيم مي‌كند. اين اثر در عين حال كه با آخرين داده‌هاي تشخيصي و آماري نشانه‌شناسي اختلال‌ها بر اساس سومين مجموعه تجديدنظر شده انجمن روانپزشكي آمريكا مطابقت مي‌كند، مع‌ذلك به موضع گيري‌هاي پژوهشي فراتر از حد تبلورهاي كنوني اشاره داردو با ارائه اختلال‌ها در چهارچوب ديدگاه‌هاي مختلف علمي، راه را براي كوشش‌هاي پژوهشي تغييردهنده باز نگه مي‌دارد. اين اثر صرفا درباره روانشناسي مرضي است و با فرايندهاي ديگر باليني علي‌رغم ضرورت توسل به آن‌ها مشتبه نمي‌گردد. اگر بر حسب موارد در پايان هر اختلال يا هر گروه از اختلا‌ل‌ها رهنمودهايي درباره درمان داده شده‌اند، اين كار از نظر نگارنده صرفا به منظور آگاه ساختن دانشجويان نسبت به جنبه‌هاي اختصاصي درمانگري در هر زمينه و جلوگيري از سوء استفاده‌هايي است كه از روش و يا اصطلاحات و عناوين درماني به عمل آيند.

روانشناسي مرضي تحولي از كودكي تا بزرگسالي 2

  • 62,000 تومان

اثر حاضر نخستين كتاب درسي در زمينه روانشناسي مرضي تحولي است و به صورتي منظم، جريان پديدآيي و دگرگوني‌ها و سازمان يافتگي‌هاي اختلال‌آميز دوره تحول يعني كودكي و نوجواني را ترسيم مي‌كند. اين اثر در عين حال كه با آخرين داده‌هاي تشخيصي و آماري نشانه‌شناسي اختلال‌ها بر اساس سومين مجموعه تجديدنظر شده انجمن روانپزشكي آمريكا مطابقت مي‌كند، مع‌ذلك به موضع گيري‌هاي پژوهشي فراتر از حد تبلورهاي كنوني اشاره داردو با ارائه اختلال‌ها در چهارچوب ديدگاه‌هاي مختلف علمي، راه را براي كوشش‌هاي پژوهشي تغييردهنده باز نگه مي‌دارد.

صفحه‌ی 1