فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
خوب گوش نمي‌دهي (چه چيز مهمي را از دست مي‌دهي و چرا)
چرا به ديگران گوش نمي‌كنيم (آنچه از دست مي‌دهيد و دليل اهميت آن)
بايد به هم گوش بدهيم (در اهميت شنيدن و شنيده شدن)
حواست نيست
  • 49,000 تومان
  • با تخفیف: 49,000 تومان

خوب گوش نمي‌دهي (چه چيز مهمي را از دست مي‌دهي و چرا)

  • 98,000 تومان

اپيكتتوس، فيلسـوف يونان باستان، مي‌گويد «طبيعت به ما يك زبــان و دو گوش داده تـا بتوانيم دو برابرِ آنچه مي‌گوييم بشنويم». اما زندگيِ ما آكنده از گفتن اسـت تا شنيدن و مهـارت دلخواهمـان فن بيـان اسـت نه گوش‌سپردن: در جلسه‌هاي كاري بايد بتوانيم رشتۀ كلام را به دست بگيريم؛ در شبكه‌هاي اجتماعي بايد بتوانيم از خودمان بيشتر و بهتر بگوييم؛ در بحث‌هاي سياسي بايد نفوذ كلام داشته باشيم. در اين اوضاع آيا كسي باقي مي‌ماند كه بخواهد بشنود؟ كيـت مرفي، در جست‌وجوي هنر گمشدۀ «گوش‌سپردن»، سراغ جاسوس‌ها و كشيش‌ها و روان‌درمانگرهـا و آدم‌هايي رفته كه ناچارند سكوت كنند و گوش فرادهنـد. او بـا نثـري طنزآميز و متكي به يافته‌هاي روان‌شناسي و جامعه‌شناسي و عصب‌شناسي ابتدا توضيح مي‌دهد كه «گوش‌كردن» چيست و چه اهميتـي دارد و سپس راهنمايي عملي براي بهترشنيدن پيش پايمان مي‌گذارد.

چرا به ديگران گوش نمي‌كنيم (آنچه از دست مي‌دهيد و دليل اهميت آن)

  • 89,000 تومان

همۀ ما به اين امر واقف هستيم كه گوش كردن با شنيدن تفاوت بسياري دارد، در گوش كردن، عمل خواستن نهفته است و توجه، توجه به موضوع يا به شخص گوينده، اما همگي به خوبي از عهدۀ انجامش برنمي‌آييم. بارها و بارها پيش آمده است كه در ميانۀ صحبت‌هاي كسي افكارمان ما را فرسنگ‌ها دورتر از موضوع مورد بحث برده‌اند و رشتۀ كلام گوينده از دستمان در رفته است و در انتها ما مانده‌ايم و نگاه معصومش كه ملتمسانه منتظر نظري، همدردي‌اي يا عكس‌العملي است، غافل از اين كه ما حتي ذره‌اي هم از مفهوم حرف‌هايش را درك نكرده‌ايم؛ و اين تنها مشكل من يا شماي خواننده نيست، اين مشكل بسياري از ماست كه خواسته يا ناخواسته دچار اين حواس‌پرتي هستيم، چيزي كه همۀ ما نياز داريم ذهني است حواس جمع، گوشي است شنوا كه در گوينده حس رضايتمندي ايجاد كند و در مخاطب حس همدردي.

بايد به هم گوش بدهيم (در اهميت شنيدن و شنيده شدن)

  • 108,000 تومان

گوش نمي‌دهيم و كسي هم به حرف‌هاي ما گوش نمي‌دهد. شايد بد نباشد گاهي دست از حرف زدن برداريم و ففقط گوش دهيم. با وجود زيستن در دنيايي كه پيشرفت فناوريء امكانات بسياري براي برقراري ارتباط فراهم آوردهء به نظر مي‌رسد كسي نه واقعا گوش مي‌دهد و نه حتي گوش دادن درست را بلد است و در نتيجه هر روز تنهاترء منزوي‌تر و كم تحمل‌تر از گذشته مي‌شويم. كيت مورفي كه به واسطه شغلش در نيويورك تايمزء شنونده‌اي حرفه‌اي محسوب مي‌شودء در اين بررسي عميقء روشنگر اغلب طنزآميز سعي دارد توضيح دهد چه شد كه به اينجا رسيديمء چرا گوش نمي‌دهيمء اين كار چه اثري بر ما مي‌گذارد و چگونه مي‌توانيم جهت اين تغيرات را معكوس كنيم.

حواست نيست

  • 49,000 تومان

در حقيقت منزلت گوش سپردن بس فراتر از سخن گفتن است. همين دل ندادن به سخن هاست كه آتش جنگ‌ها را افروخته، دارايي‌ها را به باد داده و دوستي‌ها را تباه كرده است. كالوين كوليج در گفته مشهور خود ابراز داشته: «اگر اجبار و الزام نباشد، هيچ كس به خود نيز گوش فرا نمي‌دهد.» اپيكتيتوس نيز به زيبايي گفته: «طبيعت به آدمي دو گوش و يك زبان عطا كرده است؛ باشد كه دو برابر سخن گفتن، به ديگران گوش فرا دهد.» كتاب حاضر ستايشي ست از موهبت گوش سپردن و نيز سوگواري ست بر فرهنگ رايج كنوني كه گويي كمر به محو اين عطيه‌ي نيكو بسته است…

صفحه‌ی 1