فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

قلمرو تازه علوم شناختي 2 (آن‌چه مقوله‌ها درباره ذهن فاش مي‌كنند)

  • 67,500 تومان

كتاب ليكاف برخي ايده‌‌هاي جذاب درباره ذهن و معني را مطرح مي‌كند كه من تاكنون نخوانده‌ام. كتابي است كه پيامدهاي گسترده‌اي دارد و با اطمينان مي‌توان گفت كه تفكر و پژوهش در مباني علوم شناختي را تكان مي‌دهد. اين كتاب يك اثر ارزشمند و يك دستاور فكري درجه اول است... همه روان‌شناسان بايد با اين كتاب آشنا شوند.

قلمرو تازه علوم شناختي 1 (آن‌چه مقوله‌ها درباره ذهن فاش مي‌كنند)

  • 67,500 تومان

كتاب ليكاف برخي ايده‌‌هاي جذاب درباره ذهن و معني را مطرح مي‌كند كه من تاكنون نخوانده‌ام. كتابي است كه پيامدهاي گسترده‌اي دارد و با اطمينان مي‌توان گفت كه تفكر و پژوهش در مباني علوم شناختي را تكان مي‌دهد. اين كتاب يك اثر ارزشمند و يك دستاور فكري درجه اول است... همه روان‌شناسان بايد با اين كتاب آشنا شوند.

صفحه‌ی 1