فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

ورود به خانواده جديد

  • 13,000 تومان

كتابي كه در دست داريد نخستين جلد از يك مجموعه شش جلدي است كه به (فرزندان طلاق) اختصاص دارد. اين مجموعه به قلم گري نيومن، مبتكر برنامه (قصرهاي ماسه‌اي) و بر همان اساس نوشته شده و هدف آن اين است كه والديني كه از يكديگر جدا شده‌اند بتوانند به دنياي فرزندانشان قدم بگذارند و افكار و احساسات آنها را درك كنند و به اين ترتيب، به فرزندانشان كمك كنند تا بر مشكلات ناشي از طلاق والدينشان فائق آيند. واقعيت طلاق آنقدر بر فرزندان تاثير نمي‌گذارد كه شيوه برخورد شما با مشكلات و چالش‌هاي ناشي از آن تاثير گذار است. با كمك شما، فرزندتان نه تنها از رنج و آشفتگي غير ضروري ناشي از طلاق در امان مي‌ماند، بلكه رشد مي‌كند و بالنده مي‌شود. ورود به خانواده جديد: از اينكه نامزد داري ناراحت نيستم. اما دوست ندارم كه همه چيز مطابق نظر او باشد. دوست دارم ما هم عقايدمان را با او در ميان بگذاريم. دختري 8 ساله

1 دل و 2 خانه

  • 8,000 تومان

كتابي كه در دست داريد نخستين جلد از يك مجموعه شش جلدي است كه به (فرزندان طلاق) اختصاص دارد. اين مجموعه به قلم گري نيومن، مبتكر برنامه (قصرهاي ماسه‌اي) و بر همان اساس نوشته شده و هدف آن اين است كه والديني كه از يكديگر جدا شده‌اند بتوانند به دنياي فرزندانشان قدم بگذارند و افكار و احساسات آنها را درك كنند و به اين ترتيب، به فرزندانشان كمك كنند تا بر مشكلات ناشي از طلاق والدينشان فائق آيند. واقعيت طلاق آنقدر بر فرزندان تاثير نمي‌گذارد كه شيوه برخورد شما با مشكلات و چالش‌هاي ناشي از آن تاثير گذار است. با كمك شما، فرزندتان نه تنها از رنج و آشفتگي غير ضروري ناشي از طلاق در امان مي‌ماند، بلكه رشد مي‌كند و بالنده مي‌شود. يك دل و دو خانه: مي‌خواهم با بابايم زندگي كنم، چون در زندگي بابا، من نفر اول هستم، اما در زندگي مامان نيستم. پسري 10 ساله خوشم نمي‌آيد هر وقت بابا مي‌آيد دنبالم تا مرا به جايي ببرد، با مادرم دعوا مي‌كند. دختري 9 ساله

نخستين خداحافظي (به فرزندانتان در حل مشكلات طلاق كمك كنيد)

  • 12,500 تومان

واقعيت طلاق آن‌قدر بر فرزندتان تاثير نمي‌گذارد كه شيوه برخورد شما با مشكلات و چالش‌هاي ناشي از آن تاثيرگذار است. با كمك شما، فرزندتان نه تنها از رنج و آشفتگي غير ضروري ناشي از طلاق در امان مي‌ماند، بلكه رشد مي‌كند و بالنده مي‌شود.

فرزندان طلاق از نوزاد تا 17 سالگي

  • 16,500 تومان

كتابي كه در دست داريد نخستين جلد از يك مجموعه شش جلدي است كه به (فرزندان طلاق) اختصاص دارد. اين مجموعه به قلم گري نيومن، مبتكر برنامه (قصرهاي ماسه‌اي) و بر همان اساس نوشته شده و هدف آن اين است كه والديني كه از يكديگر جدا شده‌اند بتوانند به دنياي فرزندانشان قدم بگذارند و افكار و احساسات آنها را درك كنند و به اين ترتيب، به فرزندانشان كمك كنند تا بر مشكلات ناشي از طلاق والدينشان فائق آيند. واقعيت طلاق آنقدر بر فرزندان تاثير نمي‌گذارد كه شيوه برخورد شما با مشكلات و چالش‌هاي ناشي از آن تاثير گذار است. با كمك شما، فرزندتان نه تنها از رنج و آشفتگي غير ضروري ناشي از طلاق در امان مي‌ماند، بلكه رشد مي‌كند و بالنده مي‌شود. فرزندان طلاق از نوزاد تا هفده‌ساله: مامان و بابا گاهي اشتباهات بزرگي مي‌كنند و يكديگر را آزار مي‌دهند. ما خيلي ناراحتيم كه اين اتفاق افتاده و تو ناراحت شدي. اما همه‌اش تقصير مامان و باباست. تعريف فوق مي‌تواند تعريفي باشد از طلاق براي فرزند، كودكستاني.

دعواي پدر و مادر (به فرزندانتان در حل مشكلات طلاق كمك كنيد خشونت در خانواده)

  • 6,000 تومان

كتابي كه در دست داريد نخستين جلد از يك مجموعه شش جلدي است كه به (فرزندان طلاق) اختصاص دارد. اين مجموعه به قلم گري نيومن، مبتكر برنامه (قصرهاي ماسه‌اي) و بر همان اساس نوشته شده و هدف آن اين است كه والديني كه از يكديگر جدا شده‌اند بتوانند به دنياي فرزندانشان قدم بگذارند و افكار و احساسات آنها را درك كنند و به اين ترتيب، به فرزندانشان كمك كنند تا بر مشكلات ناشي از طلاق والدينشان فائق آيند. واقعيت طلاق آنقدر بر فرزندان تاثير نمي‌گذارد كه شيوه برخورد شما با مشكلات و چالش‌هاي ناشي از آن تاثير گذار است. با كمك شما، فرزندتان نه تنها از رنج و آشفتگي غير ضروري ناشي از طلاق در امان مي‌ماند، بلكه رشد مي‌كند و بالنده مي‌شود. طلاق گاهي خوب است، گاهي هم بد. اما هميشه زندگي را تغيير مي‌دهد.

تاثير طلاق بر فرزندان

  • 9,000 تومان

كتابي كه در دست داريد نخستين جلد از يك مجموعه شش جلدي است كه به (فرزندان طلاق) اختصاص دارد. اين مجموعه به قلم گري نيومن، مبتكر برنامه (قصرهاي ماسه‌اي) و بر همان اساس نوشته شده و هدف آن اين است كه والديني كه از يكديگر جدا شده‌اند بتوانند به دنياي فرزندانشان قدم بگذارند و افكار و احساسات آنها را درك كنند و به اين ترتيب، به فرزندانشان كمك كنند تا بر مشكلات ناشي از طلاق والدينشان فائق آيند. واقعيت طلاق آنقدر بر فرزندان تاثير نمي‌گذارد كه شيوه برخورد شما با مشكلات و چالش‌هاي ناشي از آن تاثير گذار است. با كمك شما، فرزندتان نه تنها از رنج و آشفتگي غير ضروري ناشي از طلاق در امان مي‌ماند، بلكه رشد مي‌كند و بالنده مي‌شود.

صفحه‌ی 1