فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

اصلاح رفتار چيست و چگونه انجام مي‌شود

  • 155,000 تومان

اصلاح رفتار روي رفتار عمومي يا آشكارء و رفتار خصوصي يا ناآشكار افراد تمركز مي‌كند. اصلاح رفتار از همان شروع به عنوان يك حيطه مطالعاتي علمي - كه حيطه‌هاي فرعي تحليل رفتار كاربردي و رفتاردرماني داشت - راه موثري براي اصلاح رفتار در انواع موقعيت‌هاي كاربردي بوده است. اين را هم مرهون شكل‌گيري و تحول روش‌هاي علمي مطالعه رفتار است. اصلاح رفتار بر طرح موردي انفرادي تاكيد دارد كه اتكايش بر روش‌شناسي آماري رسمي متمركز بر ميانگين‌هاي گروهي است.

اصلاح و تغيير رفتار چيست و چگونه انجام مي‌شود

  • 85,000 تومان

اصلاح و تغيير رفتار بر رفتار علني و آشكار و رفتار خصوصي يا پنهان افراد تمركز مي‌كند. اصلاح و تغيير رفتار از آغاز كار آن به عنوان رشته مطالعه علمي - كه رشته هاي فرعي معروف به تحليل رفتار كاربردي و رفتار درماني را شامل مي‌شود - ثابت كرده است كه وسيله موثري براي اصلاح و تغيير رفتار در انواع گسترده‌اي از موقعيت‌هاي كاربردي است. اين امر با ابداع روش‌هاي علمي قدرتمند براي مطالعه رفتار به انجام رسيده است. اصلاح و تغيير رفتار بر طرح مورد فردي تاكيد مي كند و به روش آماري رسمي كه بر ميانگين‌هاي گروهي تمركز داردء متكي نيست.

صفحه‌ی 1