فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روانشناسي باليني (آزمايش باليني و فرايند تشخيص)

  • 50,000 تومان

اين كتاب نخستين اثر منظم علمي دربارة روانشناسي باليني است كه بيش از بيست سال پس از تشكيل اولين تيم كلينيكي در كانون هدايت كودك و سپس در مركز مشاهدات رواني، انتشار مي‌يابد. اين اثر نشان دهندة آخرين موضع‌گيري‌ها در زمينة آزمايش روانشناختي است و مسايل مربوط به فرايند تشخيص را در چرخة كامل آن مورد بررسي قرار مي‌دهد. به عنوان كتاب درسي، وسيلة علمي موزوني براي آماده‌سازي دانشجويان رشته‌هاي باليني روانشناسي و روانپزشكي است و به عنوان منبع مطالعه مي‌تواند مورد توجه روانپزشكان، متخصصين كودكان و روانشناساني كه با طي تحصيلات منظم در روانشناسي باليني در اين رشته تخصص گرفته‌اند قرار گيرد.

صفحه‌ی 1