فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

چالش‌هاي شناخت‌درماني

  • 30,000 تومان

آيا تا به حال شنيده‌ايد يا خوانده‌ايد كه شناخت‌درمانگران به هيجان‌هاي مراجعان كاري ندارند، در شناخت‌درماني تنها به كاهش علايم حاد بيماري پرداخته مي‌شود، شناخت‌درماني بسيار سطحي و مكانيكي‌ است، در شناخت‌درماني به ساختار شخصيتي مراجع اهميت داده نمي‌شود،‌ مفهوم مقاومت در شناخت‌درماني جايگاهي ندارد. آيا چنين حدس‌هايي، پشتوانه تجربي و نظري دارند؟ چقدر مي‌توان به اين حرف‌ها اعتماد كرد؟ براي دريافت پاسخ اين سوالات بهتر است به سراغ آرون بك، رابرت ليهي، جوديت بك و آرتور فريمن برويم كه در اين كتاب به اين سوال‌ها پاسخ داده‌اند.

صفحه‌ی 1