فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روانشناسي شادي در جوانان (راه‌هاي غلبه بر اضطراب براي كمك به جوانان)

  • 39,500 تومان

امروزه در بيشتر كشورها توجه زيادي به افزايش سطح اضطراب در بين جوانان شده است. خودكشي‌ها ، سواستفاده جنسي، افسردگي، نگراني و بي نظمي غذايي ، همه مربوط به اضطراب مي‌شوند و جوانان بيشتر از گذشته مشكلات اجتماعي و روحي- رواني را تجربه مي‌كنند. راه‌هاي غلبه بر اضطراب، راهنماي مهم و ضروري براي كمك به نوجوانان است تا اضطراب در زندگي‌ايشان را چه در مدرسه و چه در خانه به حداقل برسانند. سارا مك نامارا، نصايح، اطلاعات و تكنيك‌هاي فكري و جسماني راه‌هاي غلبه بر اضطراب، مهارتهاي مطالعه، تنظيم وقت، مهارتهاي برقراري ارتباط، غلبه كردن بر استرس و نگراني و بالا بردن عزت نفس و اعتماد به نفس را مطرح مي‌كند. اين كتاب، مطالب بسيار ارزشمند و خواندني را به كساني كه با نوجوانان كار مي‌كنند نشان مي‌دهد. سارا مك نامارا در حوزه سلامت ذهن نوجوانان و جلوگيري از اضطراب، در موقعيت‌هاي زيادي مانند روانشناسي باليني، عضو تحقيق شوراي مديران دانشكده و.... فعاليت مي‌كند

شاد و دور از استرس ( راه‌هاي غلبه بر اضطراب براي كمك به جوانان )

  • 5,700 تومان

امروزه در بيشتر كشورها توجه زيادي به افزايش سطح اضطراب در بين جوانان شده است. خودكشي‌ها، سوء‌استفاده‌ي جنسي، افسردگي، نگراني و بي‌نظمي غذايي، همه مربوط به اضطراب مي‌شوند و جوانان بيشتر از گذشته مشكلات اجتماعي و روحي رواني را تجربه مي‌كنند. راه‌هاي غلبه بر اضطراب، راهنماي مهم و ضروري براي كمك به نوجوانان است تا اضطراب در زندگي‌شان را چه در مدرسه و چه در خانه به حداقل برسانند. سارا مك نامارا، نصايح، اطلاعات و تكنيك‌هاي فكري و جسماني راه‌هاي غلبه بر اضطراب، مهارت‌هاي مطالعه، تنظيم وقت، مهارت‌هاي برقراري ارتباط، غلبه كردن بر استرس و نگراني و بالا بردن عزت نفس و اعتماد به نفس را مطرح مي‌كند. اين كتاب، مطالب بسيار ارزشمند و خواندني را به كساني كه با نوجوانان كار مي‌كنند نشان مي‌دهد. سارا مك نامارا در حوزه‌ي سلامت ذهن نوجوانان و جلوگيري از اضطراب، در موقعيت‌هاي زيادي مانند روانشناسي باليني، عضو تحقيق شوراي مديران دانشكده و ... فعاليت مي‌كند.

راهنماي عملي گروه‌درماني مديريت استرس براي جوانان

  • 33,000 تومان

امروزه استرس در جوانان به طريقه هشداردهنده‌اي در حال افزايش است. تمام كساني كه با جوانان سروكار دارند به اين مسئله گواهند كه فشار زندگي در اين سنين افزايش مي‌يابد، بدون اينكه منابع حمايتي در دسترس و كافي براي آن‌ها وجود داشته باشد. محوريت اين كتاب حاصل نتايج تحقيقات و تجربيات چندين ساله دكتر مسعود جان‌بزرگي در ايران، كه بر روي بيش از 2000 نفر به صورت گروهي آموزش تنش‌زدايي و تنظيم سبك زندگي در دانشگاهها و مراكز مشاوره انجام شده.

صفحه‌ی 1