فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مديريت استراتژيك برند (جلد دوم )

  • 56,000 تومان

هدف اصلي اين كتاب ارائه يك روش جامعو به روز در زمينه‌ي برندها ارزش ويژه‌ي برند و مديريت استراتژيك برند ( طراحي و اجراي برنامه‌هاي بازاريابي فعاليت‌هاي مربوط به ساخت اندازه‌گيري و مديريت ارزش ويژه‌ي برند ) است. اين كتاب تفكرات فعلي و تحولات صورت گرفته در زمينه‌ي برند را از دو منظر دانشگاهي و صنعتي به انضمام مثال‌ها و مطالعات موردي برندهاي معروف و تراز اول دنيا تلفيق نموده و راهنماي جامعي براي مديران در تصميم‌گيري روزمره و بلندمدت برند ارائه داده است. مديريت استراتژيك برند در 6 بخش اصلي و 51 فصل به صورت تئوريكي و كاربردي به برندسازي مي‌پردازد.

برنامه‌ريزي برند

  • 12,000 تومان

- اين سه مدل - مدل جايگاه‌سازي برند، مدل همنوايي با برند، مدل زنجيره‌اي ارزش برند - به بازاريابان كمك مي‌كند راهبردها و تاكتيك‌هاي برندسازي را به كار گيرند، سود را حداكثر كنند، ارزش ويژه بلند مدت براي برند خود ايجاد كنند. - مدل جايگاه‌سازي برند، عمل طراحي كردن پيشنهادات شركت و ايجاد تصويري براي گرفتن فضايي مشخص در ذهن بازار هدف مي‌باشد. هدف آن قرار دادن برند در ذهن مصرف‌كننده، براي حداكثر كردن منافع بالقوه سازمان است.

مديريت استراتژيك برند

  • 90,000 تومان

اين كتاب به شما كمك مي‌كند تا درك عميق‌تري از اهداف اصلي برندسازي به‌دست آوريد. مهم‌ترين اهداف اين كتاب عباتند از جست و جو و كاوش پيرامون برنامه‌ريزي، پياده‌سازي، اجرا و ارزشيابي استراتژي برند و همچنين ارائه مفاهيم، تئوري‌ها، مدل‌ها و ساير ابزارهاي مناسب براي بهبود تصميم‌گيري در حوزه مديريت برند. تاكيد اصلي در اين كتاب بر درك اصول روانشناختي در سطوح فردي و سازماني براي بهينه‌سازي تصميم‌گيري در خصوص برندهاست.

صفحه‌ی 1