فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روانشناسي رابطه‌ها

  • 5,000 تومان

نگاه روانشناسانه به چگونگي روابط انسان‌ها از جهات مختلف حائز اهميت مي‌باشد. بخش قابل توجهي از ويژگي‌هاي اخلاقي و رشد و تحول شخصيت كوچك‌ترها و بزرگ‌ترها حاصلي از نحوه ارتباط و روابط في‌مابين است. هر قدر روابط اشخاص صادقانه‌تر و محترمانه‌تر و كريمانه‌تر و سازنده‌تر و تعالي‌بخش باشد، زمينه بهداشت روان و سلامت فكر و رضامندي و آرامش خاطرشان فراهم مي‌گردد. بديهي است برقراري حفظ و استمرار روابط خوشايند و هدايت‌گر بين اعضاي خانواده، اين كانون هميشه مقدس، از بيش‌ترين اهميت برخوردار است.

روانشناسي ازدواج و شكوه همسري

  • 12,000 تومان

ازدواج اولين سنگ بناي تعاملات اجتماعي از بدو آفرينش انسان است كه با توجه به رسالت خطير انسان در اتخاذ تصميمات مرتبط به آن، مي‌بايست با رعايت اصل تناسب و اصل اولويت‌بندي در اين امر مقدس، به قداست آن افزوده شود. انتخاب همسر از تصميمات مهم و سرنوشت‌ساز انسان است، كه علاوه بر چراغ راه آينده فرد، در ظل تشكيل يك خانواده سالم، تعادل و پايداري را در چارچوب يك محيط صميمي به عنوان يك هبه الهي به جامعه تزريق مي‌نمايد.

مباني روان‌شناختي ازدواج در بستر فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي

  • 8,000 تومان

ازدواج يك نياز فطري و ضرورت حيات اجتماعي و بستر آرامش، رشد و شكوفايي وجود انسان است. هر جوان فهيم و رشديافته‌اي كه قابليت زوجيت را مي‌يابد، بايسته آن است كه در اولين فرصت زوج همدل و همراه خود را برگزيند و ادامه‌ي راه زندگي را با همدلي همراه بپيمايد. در اين كتاب مي‌خوانيد كه براي زوجيت دو جوان سالم، صالح، پويا، با كفايت، متعهد و مسئوليت‌پذير به رغم كمي بضاعت آنها در امكانات مادي، از هيچ كوششي نبايد فروگذار كرد.

مقدمه‌اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنايي

  • 32,000 تومان

هدف اصلي اين كتاب دادن بينش، شناخت و اطلاعات كلي پيرامون روانشناسي و مباني آموزش و پرورش كودكان استثنايي به دانشجويان و والدين محترم مي‌باشد. بديهي است با توجه به پيچيدگي و عمق و تنوع شاخه‌ها و ابعاد گوناگون روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنايي، اين مجموعه مقدمه‌اي خواهد بود بر تهيه و تدوين رسالات و كتب خاص و انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي لازم پيرامون ويژگي‌ها و روش‌هاي آموزشي خاص گروه‌هاي مختلف كودكان و دانش‌آموزان استثنايي.

صفحه‌ی 1