فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي بر اساس دي اس ام فايو

  • 65,000 تومان

از اين پس آموزش و پرورش كودكان استثنايي صرفاً حوزه فعاليت متخصصان آموزش و پرورش اين كودكان نخواهد بود، بلكه به لحاظ روند غالب عادي‌سازي فضاي آموزش و پرورش اين دست از كودكان و نيز كاهش چشمگير نام‌گذاري‌هاي سنتي، به نظر مي‌رسد در آينده‌اي نه چندان دور، تمام معلمان با كودكان استثنايي در كلاس‌هاي خود مواجه خواهند شد. لذا آمادگي و آگاهي‌هاي لازم در اين زمينه مي‌تواند آنان را در امر آموزش و پرورش و در حرفه‌اي كه پيش گرفته‌اند، موفق‌تر سازد. كتاب حاضر مشتمل بر ده فصل است كه در هر فصل به ‌طور ويژه، مقوله‌اي از مباحث كودكان استثنايي مطرح شده است. هدف از تأليف اين كتاب آن است كه خواننده را با دنياي اين‌گونه كودكان كه گاهي با دنياي كودكان عادي متفاوت است، آشنا كند. اين آشنايي سبب شناخت بهتر، درك مناسب‌تر و نهايتاً آموزش و پرورش مؤثرتري خواهد شد.

اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان و روش‌هاي اصلاح و ترميم آنها

  • 30,000 تومان

كودكي داراي اختلالات رفتاري است كه در رفتارها و عملكردهايش نسبت به همسالان نقصان وجود دارد. براي مثال كودك كم‌كوشش يا كم‌دقتي را در نظر بگيريد كه اين كم‌كوششي يا كم‌دقتي او ناشي از عواملي مانند بهره هوشي، حواس مختلف، فيزيولوژي اعصاب يا ساير عوامل زيستي نيست...

صفحه‌ی 1