فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 25,000 تومان

معرفي اتيسم

  • 25,000 تومان

نرخ شيوع اتيسم همچنان رو به افزايش است. برخي برآوردها نشان مي‌دهد كه فراواني آن 1 در 5000 نفر در سال 1975 به 1 در 50 نفر (پسر) د سال 2013 رسيده است و همچنان بهترين راه مقابله با آن تشخيص زود هنگام از طريق افزايش آگاهي عمومي نسبت به آن است. پروفسور يوتا فريث، مبدع نظريه ضعف انسجام مركزي در اتيسم، آخرين دست‌اوردهاي عصب-روان‌شناختي اتيسم را به زبان ساده و در قالب گزارش‌هاي موردي، استعاره و تمثيل در كتاب معرفي اتيسم آورده است. شايد تلاش مداوم خانم دايان (شخصيت فرضي كتاب) براي درك اتيسم در پسرش، نَقلي از زندگي خود نويسنده باشد. كتاب حاضر، به منزله درسنامه مختصر اتيسم است كه نه‌تنها به متخصصان، كارشناسان باليني و پژوهشگران پيشنهاد مي‌شود، بلكه براي والدين نيز بسيار آموزنده است. خانم پروفسور يوتا فريث، استاد بازنشسته روانشناسي رشدي در انستيتو علوم اعصاب شناختي در دانشگاه لندن و عضو آكادمي علوم و جامعه علوم پزشكي انگلستان است. وي شهرتش را مديون تحقيقاتش روي اختلال پيوستار آتيسم است و از پايه‌گذاران تحقيقات روي سندرم آسپرگر در انگلستان محسوب مي‌شود. نظريه ضعف انسجام مركزي در اتيسم از آن اوست. بر اساس اين نظريه، افراد اتيستيك جزئيات را بهتر از سايرين درك مي‌كنند، اما در انسجام بخشيدن به اطلاعات حاصل از منابع مختلف، نارسايي دارند. همچنين مطالعاتش در زمينه تحول خواندن، هجي‌كردن و نارساخواني بسيار تأثيرگذار بوده است. او در سراسر زندگي حرفه‌اي‌اش، رويكرد عصب‌شناختي به اختلالات عصب‌رشدي داشته است و همواره در پي كشف علل شناختي اين اختلالات و ارتباط آن‌ها با نشانه‌هاي رفتاري و سيستم‌هاي مغزي بوده است.

صفحه‌ی 1