فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

در جست و جوي حافظه (پيدايش دانش نوين ذهن)

  • 110,000 تومان

توضيح ذهن انسان از ديدگاه زيست‌شناسي در سده 21 به مهم‌ترين چالش علوم طبيعي تبديل شده است. ما مي‌خواهيم گروه زيست‌شناختي پديده‌هايي چون ادراك، فراگيري، حافظه، انديشه، آگاهي و مرزهاي اراده آزادي را درك كنيم. تا همين چندي پيش قابل تصور نبود كه زيست‌شناسان روزي بتوانند فرآيندهاي ذهني انسان را مورد پژوهش قرار دهند. تا همين 50 سال پيش هنوز كسي به‌ طور جد اين ايده را به مخيله خود راه نداده بود كه راه تحليل زيست‌شناختي مي‌توتند اسرار پنهان ذهن انسان اين پيچيده‌ترين پديده عالم را در سطح ملكولي آن فاش سازد.

صفحه‌ی 1