فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

زندگي سراسر حل مسئله است

  • 43,000 تومان

اين كتاب شامل دو بخش است. بخش نخست به فلسفه علم و معرفت‌شناسي و مسائل علوم طبيعي مي‌پردازد و پوپر در آن‌ها برخي از مهم‌ترين و جسورانه‌ترين ديدگاه‌هاي خود در معرفت و علم انساني و مسائلي از قبيل چگونگي تكامل نظريه علمي، نظريه سه جهان، حدس‌ها و ابطال‌ها، نظريه تكاملي معرفت و ... را بيان مي‌كند. بخش دوم مقالاتي در زمينه تاريخ و سياست هستند و به مسائلي از قبيل دموكراسي، صلح، پيشرفت، آزادي، تكنولوژي، فلسفه تاريخ، كمونيسم و سوسياليسم مي‌پردازند.

صفحه‌ی 1