فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

زبان بدن و حركات بدن

  • 28,000 تومان

پيام‌هايي كه توسط اعضاي بدن و حركات صورت منتقل مي‌شود، زبان بدن ناميده مي‌شود كه گوياي وضعيت دروني فرد است. 93% از ارتباطات ميان فردي را زبان بدن تشكيل مي‌دهد و تنها 7% پيام‌هاي ما از طريق صحبت كردن منتقل مي‌شود. در اين كتاب با مباحث اصلي زبان بدن به طور كلي آشنا مي‌شويد: حالت چهره، نگاه و ارتباط چشمي ژست‌ها، حركات و اشارات بدن حالت بدن و طريقه ايستادن تماس بدني و لمس كردن لباس و فيزيك بدني جثه و فيزيك بدني متقاعدسازي و سياست كاربرد زبان بدن در مشاغل جذابيت فردي برخوردهاي روزمره

صفحه‌ی 1