فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

درس‌نامه درمان رفتاري‌شناختي كودكان مبتلا به بيش‌فعالي (نارسايي توجه)

  • 42,000 تومان

اين اثر جامع، علاوه بر درمان رفتاري - شناختي، رويكردها و روش‌هاي ديگر درماني (دارودرماني - رفتاردرماني و ...) را نيز با دقت مرور كرده و به‌طور محوري، مداخله‌هاي رفتاري - شناختي و چند مدلي را مورد بررسي و كنكاش قرار مي‌دهد. در فصول شش‌گانه اين درس‌نامه، ارزيابي تشخيص و درماني، آموزش مهارت‌ها به كودكان، آموزش خانواده و والدين، مشاوره در مدرسه و مداخله مدرسه محور و به ويژه مداخله رفتاري - شناختي براي كودكان سنين مدرسه به تفضيل ارائه شده است.

بازي‌درماني (نظريه‌ها روش‌ها و كاربردهاي باليني)

  • 136,000 تومان

بازي‌درماني، اثري جامع و درسنامه بسيار سودمندي است كه به زبان فارسي تأليف شده. مولف با قلمي روان و روشن، مباني نظري بازي، رويكردهاي مختلف روان‌شناختي و روش‌هاي بازي‌درماني مبتني بر هر رويكرد را با ذكر مثال و نمونه توضيح مي‌دهد. ذكر موارد اختلال و بازي‌هاي مناسب آن، طراحي اتاق بازي‌درماني، كاربردهاي آموزشي و باليني، مشاركت والدين، بازي‌درماني گروهي و ... از جمله مباحثي است كه در اين كتاب به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.

صفحه‌ی 1