فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 70,000 تومان
  • 15,000 تومان
  • 38,000 تومان

مديريت و 5 سوال مهم درباره سازمان (كتابي الهام‌بخش براي رهبران سازمان‌ها)

  • 10,900 تومان

اين كتاب مختصر با طرح پنج سؤال اساسي از سوي پيتر دراكر و با همكاري پنج ‌تن از بزرگ‌ترين اساتيد مديريت، خوانندگان را به چالش مي‌كشد تا به قلب سازمان‌شان توجه كنند. اين كتاب، ابزاري است براي تحول يافتن و خودارزيابي. با پاسخ دادن به اين پنج سؤال، كارتان را متحول مي‌كنيد و سازمان‌تان را به عملكرد مثبت حداكثري مي‌رسانيد.

اصول دراكر

  • 70,000 تومان

مديران هنوز با اين واقعيت روبرو نشده‌اند كه قدرت زيادي دارند و قدرت بايد حساب پس بدهد و بايد مشروع باشد. اولين نشانه افول يك صنعت فقدان جذابيتش براي كاركنان شايسته، توانا و بلندپرواز است. بحران‌هاي تكراري، عارضه‌اي ناشي از شلختگي و تنبلي است. حفظ افراد نامناسب در شغلي كه نمي‌توانند انجام دهند، محبت نيست؛ بي‌رحمي است. يك شركت سالم، يك دانشگاه سالم، يا يك بيمارستان سالم نمي‌تواند در جامعه بيمار ادامه حيات دهد. مشتري «محصول» نمي‌خرد، بلكه آنچه را كه محصول برايش انجام مي‌دهد مي‌خرد.

مدير اثربخش

  • 15,000 تومان

كتاب‌هاي مديريتي معمولا با مديريت نمودن ساير افراد بحث و گفتگو مي‌نمايد. موضوع اين كتاب مديريت خود شخص به منظور اثربخشي موثر است. اين كه شخصي بتواند واقعا افراد ديگر را مديريت نمايد كه ظاهرا به هيچ وجه به طور مناسب اثبات نشده است. اما شخص مي‌تواند همواره خودش را مديريت نمايد. در حقيقت، مديراني كه خودشان را به خاطر اثربخشي مديريت نمي‌كنند به طور ممكن انتظار مي‌رود تا اطرافيان و زيردستان‌شان را نيز مديريت نمايند. مديريت به طور گسترده با ذكر مثال مطرح مي‌گردد، مديراني كه با چگونگي اثربخشي مديريتي خودشان در شغلشان آشنا نيستند نمونه‌هاي اشتباهي را از خود بروز مي‌دهند.

مديريت خود

  • 38,000 تومان

مسير موفقيت حرفه‌اي با نگاهي انتقادي به خود در آينه آغاز مي‌شود. آنچه در آينه مي‌بينيد، بزرگ‌ترين نقاط قوت و ارزش‌هاي شما هستند و بايد مسير آينده خود را بر پايه آنها بنا كنيد. مجموعه حاضر شامل 10 مقاله پرخواننده و تاثيرگذار نشريه مرور كسب و كار دانشگاه هاروارد است كه با جستجو در صدها مقاله مرتبط با اين موضوع و با مشورت سردبير نشريه انتخاب شده است. اين مجموعه با تاكيد بر درون‌مايه اصلي مقالات منتخب به مخاطبان كمك مي‌كند تا در زمان خود صرفه‌جويي كرده و توان مواجهه با چالش‌هاي خاص مديريتي را به دست آورند.

ماجراهاي 1 مشاهده‌گر

  • 75,000 تومان

كتاب حاضر، حاصل حدود يك قرن تجربيات صاحب‌نظر بزرگ مديريت، پيتر دراكر مي‌باشد كه به قلم خود وي به رشته تحرير درآمده است. وي در توصيف كتاب چنين مي‌نويسد: من يك داستان‌نويس و به‌ طور قطع يك داستان‌نويس بزرگ نيستم، ولي هيچ‌كس ديگر تاكنون به فكر ارائه چنين كتابي نيافتاده است، كتابي كه تصوير تجارب نويسنده را در سال‌هاي حياتي بين دو جنگ به خوبي ارائه دهد كه كليه كيفيات و جنبه‌هاي انساني، عاطفي و ذهني آن دوران را به خواننده منتقل كند. من همواره با جستجو و مشاهده‌ كردن اجراي كارها، چيز ياد مي‌گيرم. ناگهان فهميدم روش صحيح يادگيري براي من مشاهده‌ كردن و جستجوي كارهاي نتيجه‌بخش كساني بود كه آن كارها را انجام مي‌دادند و لذا شايد بتوان عنوان ارائه‌ شده به اين كتاب توسط ناشر را بهترين توصيف براي آن تلقي كرد.

چالش‌هاي مديريت در سده 21

  • 15,000 تومان

اين كتاب در پي موضوعات داغ امروز از قبيل استراتژي‌هاي رقابتي، كار سيستمي و يا آفرينندگي نمي‌باشد، بلكه از موضوعات داغ فردا گفتگو مي‌كند. موضوعاتي حساس، محوري و حياتي كه بي‌ترديد بزرگ‌ترين چالش‌هاي فرداي ما خواهند بود. كتاب به پيش‌گويي‌هاي آينده نپرداخته است، بلكه از چالش‌هايي سخن مي‌گويد كه هم‌اكنون در كشورهاي پيشرفته ظهور نموده است.

صفحه‌ی 1