فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مهارت‌هاي حركتي كودكان (كتاب راهنما كنش‌پريشي اتيسم كمبود توجه)

  • 25,000 تومان

كتاب حاضر شامل هفت فصل و يك پيوست مي‌باشد. در فصل يكم تا سوم درك و رشد ماهيت حركتي، بهره‌گيري از متخصصان، اصول كلي و مداخله و در فصل چهارم، ارتقاي مهارت‌هاي حركتي پايه نظير: آگاهي بدني، طرح‌ريزي حركتي، مهارت‌هاي تعادلي و... مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آموزش استقلال در مهارت‌هاي روزمره زندگي، پرداختن به مشكلات مربوط به كلاس درس، تاثير اجتماعي دشواري‌هاي هماهنگي و دست آخر معرفي آزمون‌ها و ابزار ارزيابي در ساير فصول توصيف و تحليل مي‌شود. اميد و اطمينان دارد كه مطالعه كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي توانبخشي، مراقبان و معلمان كودكان استثنايي و والدين بسيار مفيد خواهد بود.

شناخت و تقويت مهارت‌هاي حركتي در كودكان

  • 13,000 تومان

رشد مهارت‌هاي حركتي از دوران كودكي آغاز مي‌شود و سپس در مراحل و ميزان‌هاي قابل مشخص ادامه مي‌يابد كه از اين مراحل به عنوان مراحل حساس رشد ياد مي‌شود. در اين راستا كتاب حاضر ضمن معرفي كامل اين مراحل براي كمك به رشد مهارت‌هاي حركتي كودكان در هر يك از اين مراحل راهكارهاي عملي و ساده و در عين حال مفيد ارائه شده‌ است. اين كتاب مي‌تواند براي دانشجويان دانشگاه‌هاي مختلف از جمله دانشگاه سراسري و دانشگاه فرهنگيان در رشته‌هايي مانند: تربيت‌ بدني، كاردرماني، فيزيوتراپي، حركات اصلاحي، مشاوره، علوم تربيتي و روانشناسي به ويژه روانشناسي كودكان با نيازهاي خاص مفيد باشد.

صفحه‌ی 1