فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 80,000 تومان

چشمه‌هاي پنهان وجود

  • 75,000 تومان

چشمه‌هاي جوشان روح عالمء سرشار از تابندگي و آگاهي بي‌پايانء به سطح پديدارها جاري مي‌شوندء آنگاه رود حيات به اقيانوس بي‌كران وجود پيوسته و همگام با روح انسان آن‌ها ره به ابديتي جاودانه پيوند مي‌زند.

نقش امواج در آفرينش عالم (نگاهي به كيهان‌شناسي گرجيف و تسلا)

  • 65,000 تومان

دانش و فلسفه بشري به ما مي گويند كه ماهيت عالم، موج است و امواج هماهنگي منظم و سازگار، يك سمفوني بزرگ كيهاني را ساز مي كنند كه اگر انسان با گوش شنوا آن را بنوشد و هارموني گيتي را درك كند، پي مي برد كل هستي يك ملودي بسيار زيبا، لطيف، وحدت يافته و هماهنگ است. انسان بايد خود را با نواي اين سمفوني هماهنگ سازد، چون ما با ارتعاشات يك چنين آهنگ عظيمي زاده مي شويم و با آن ها نيز از اين جهان رخت بر خواهيم بست. اين ارتعاشات شكل مادي جوهر عالم هستي است. زندگي انسان و حيات در زمين و كيهان به معني واقعي معجزه آفرينش است، آگاهي ذاتي هر ماده است، و اين وجود، يعني ماده، اطلاعات را در خود ذخيره مي كند. دريافت اطلاعات از ماده و كيهان بستگي به سطح دانايي هر كس در زندگي زميني خود دارد. كتاب حاضر به نظريات كيهان شناسي گرجيف و تسلا مي پردازد. هر دو شخصيت از دانايان اسرار عالم وجود بوده اند. اطلاعات سري گرجيف از يك طرف و اختراعات و بينش تسلا از سوي ديگر، براي ما انسان ها بسيار قابل تأمل و توجه اند. پيام اصلي اين كتاب در دو اصل نهفته است: اول اينكه، ما در اقيانوس بي انتهايي از شعور و آگاهي زندگي مي كنيم، اما درصد بسيار كمي از آن را دريافت مي كنيم، و ديگر اينكه كل هستي از امواج و ارتعاشات بسيار لطيفي درست شده است و هر انسان داراي يك پيام سري و كد راز آلود است كه مي تواند با كل امواج و ارتعاشات قلمرو وجود ارتباط حاصل نموده و با آن به يگانگي برسد. اين آغاز و تحول روحي و دگرديسي معنوي انسان امروز است.

ژرفاي هستي

  • 80,000 تومان

يك روز به فيزيكداني گفتم، من در ساختار علم فيزيك رگه‌هايي از متافيزيك مي‌بينم، او هم گفت، من در جلوه‌هاي متافيزيك رگه‌هايي از فيزيك مي‌بينم. به او گفتم، استاد، شما در پايين‌ترين سطح ماده چه مي‌بينيد؟ لبخندي زد و گفت، هيچ. گفتم، اين هيچ زيباترين جلوه متافيزيك است. باز پرسيدم، در بالاترين سطح ماده چه مي‌بينيد؟ آهسته پاسخ داد، «كليت كوانتومي بي‌انتها با بي‌نهايت كيهان‌هاي موازي، و جهان‌هاي تقارني و بي‌كرانه». گفتم، آيا «هيچ» در كليت بي‌انتهاي كوانتومي مي‌گنجد؟ گفت هيچ همان كليت بي‌انتهاي كوانتومي است، چون ذرات بنيادي در كل آن‌قدر پايين مي‌روند كه عقل انسان جز به هيچ نمي‌رسد و هر دو يكي هستند...

انسان و جهان فراآگاهي

  • 60,000 تومان

ما با تمام جهان داراي اتحاد ماهيتي هستيم، روح انسان و كيهان دو جهان دروني و بيروني مي‌باشد كه يك جوهر واحد را تشكيل مي‌دهد و شناخت هر يك منجر به شناخت ديگري خواهد شد. اين عقيده داراي آثار متافيزيكي است كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته است.

انديشه‌هاي كوانتومي مولانا

  • 125,000 تومان

مؤلف در اين كتاب ابراز مي‌دارد كه در مطالعة نظريه كوانتوم و در رفتار شناسي ذرات بنيادي، اين نظريه و برخي از اشعار مولانا را شبيه به هم يافته و به اين نتيجه رسيده است كه مولانا بدون اينكه توجهي به نظريه فيزيكي كوانتوم يا امثال آن داشته باشد، همان عقايدي را داشته كه دانشمندان فيزيك در قرن بيستم عنوان كرده‌اند. وي در اين كتاب، اتحاد علم و عرفان با تكيه بر برخي اشعار مولانا را جستجو كرده و اعتقاد دارد انسان داراي نيروهاي شهودي و باطني است كه اگر آن را به سلاح علم مجهز كند و يا علم را به سلاح نيروهاي شهودي و باطني تجهيز نمايد، سعادت خود را تأمين كرده است.

صفحه‌ی 1