فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
رهنمون (سخناني از بزرگان) 1 طلايي
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
مسافر (كتاب گويا)
 • 29,000 تومان
 • با تخفیف: 29,000 تومان
فايل صوتي مسافر
 • 18,000 تومان
 • با تخفیف: 18,000 تومان
فايل صوتي صبر كن
 • 18,000 تومان
 • با تخفیف: 18,000 تومان
فايل صوتي آريا
 • 26,000 تومان
 • با تخفیف: 26,000 تومان
آريا (كتاب گويا)
 • 37,000 تومان
 • با تخفیف: 37,000 تومان
فايل صوتي بعد از ظهري در پارك (داستان‌هاي كوتاه آموزنده)
بعد از ظهري در پارك (داستان‌هاي كوتاه آموزنده) كتاب گويا
بعد از ظهري در پارك (داستان‌هاي كوتاه آموزنده) نسخه الكترونيكي
گاهي بايد عاشق بود
 • 20,000 تومان
 • با تخفیف: 20,000 تومان
سزاوار توجه فرشته
 • 5,000 تومان
 • با تخفیف: 5,000 تومان
داستان‌هاي كوتاه جيبي
 • 4,000 تومان
 • با تخفیف: 4,000 تومان

رهنمون (سخناني از بزرگان) 1 طلايي

 • 45,000 تومان

رهنمون (سخناني از بزرگان) 1 طلايي

مسافر (كتاب گويا)

 • 29,000 تومان

با صداي: زهره زاهدي
اين تويي، تنها، مبهوت، زير باران. به دو انتهاي جاده نگاه مي‌كني و با اين حال نه مبدا و نه مقصد را نمي‌يابي. اين تويي بعد از اين همه سال، بعد از اين همه رنج ناخواسته. ايستاده در نيمه راه، خسته و يخ كرده، چشم به راه فريادرس!
مدت زمان: 9 ساعت و 26 دقيقه.
قالب‌بندي: Mp3/Audio book

فايل صوتي مسافر

 • 18,000 تومان

0اين تويي، تنها، مبهوت، زير باران. به دو انتهاي جاده نگاه مي‌كني و با اين حال نه مبدا و نه مقصد را نمي‌يابي. اين تويي بعد از اين همه سال، بعد از اين همه رنج ناخواسته. ايستاده در نيمه راه، خسته و يخ كرده، چشم به راه فريادرس!

فايل صوتي صبر كن

 • 18,000 تومان

در شبي شفاف و پرستاره اگر به دوردست‌هاي آسمان خيره شوي و مدتي ذهنت را متمركز يافتنش كني، عاقبت ستاره كوچك و درخشاني چشمك مي‌زند كه: من اينجا هستم. اگر توانستي آن ستاره را به وضوح بيني، شك نكن كه او را يافته‌اي. آن‌وقت كافي است كه صبور باشي و منتظر بماني. در شبي يا روزي، يا لحظه‌اي كه اصلا انتظارش را نداري، جوري كه تصورش را هم نكرده‌اي او از راه خواهد رسيد. با محبت و صداقت در چشمت نگاه خواهد كرد و نگاهش در نگاه متحير تو گره خواهد خورد. بي‌ترديد او را از نگاهش و از بالا رفتن ضربان قلب خودت خواهي شناخت. آن‌وقت دنيا مال تو خواهد شد. شادي كه جاي خود دارد، حتي رنج كشيدن هم مزه ديگري خواهد يافت.

فايل صوتي آريا

 • 26,000 تومان

گاه آن‌جا كه گمان مي‌بري دنيا به آخر رسيده است، در كوچكي خود را بر تو مي‌گشايد و جهان ديگري پديدار مي‌شود.
مدت زمان: 16 ساعت و 4 دقيقه.
قالب‌بندي: Mp3. Audiobook.

آريا (كتاب گويا)

 • 37,000 تومان

با صداي: زهره زاهدي.
گاه آن‌جا كه گمان مي‌بري دنيا به آخر رسيده است، در كوچكي خود را بر تو مي‌گشايد و جهان ديگري پديدار مي‌شود.
مدت زمان: 16 ساعت و 4 دقيقه.
قالب‌بندي: Mp3. Audiobook.

فايل صوتي بعد از ظهري در پارك (داستان‌هاي كوتاه آموزنده)

 • 6,000 تومان

در زندگي لحظات ظريف و پرمعنايي وجود دارند كه در آن‌ها داستان‌هايي گاه مهم و تعيين كننده شكل مي‌گيرند. بعضي از ما كه مشاهده‌گر و دقيق‌تريم آن لحظات و داستان‌ها را مي‌بينيم؛ الهام مي‌گيريم و تحت تاثيرشان قرار مي‌گيريم و گاه مسير زندگي‌مان تغيير مي‌كند. بعضي ديگر از ما؛ بي‌تفاوت از كنارشان مانند ساير روز‌مرگي زندگي مي‌گذريم و فرصتي را كه براي ديدن و گرفتن پيام‌هاي خداوند در اختيارمان قرار داشت از دست مي‌دهيم. داستان‌هاي كتاب حاضر نه خارق‌العاده هستند و نه باورنكردني. برعكس شرح حوادثي هستند كه ممكن است روزانه براي همه ما اتفاق بيفتند؛ اما شايد كم‌تر كسي از ما مانند نويسندگان اين داستان به قدر كافي به آن‌ها توجه كنند و بفهمند آنچه را بايد بفهمند.

بعد از ظهري در پارك (داستان‌هاي كوتاه آموزنده) كتاب گويا

 • 16,000 تومان

با صداي: نسترن حسني و فرهاد اتقيايي
در زندگي لحظات ظريف و پرمعنايي وجود دارند كه در آن‌ها داستان‌هايي گاه مهم و تعيين كننده شكل مي‌گيرند. بعضي از ما كه مشاهده‌گر و دقيق‌تريم آن لحظات و داستان‌ها را مي‌بينيم؛ الهام مي‌گيريم و تحت تاثيرشان قرار مي‌گيريم و گاه مسير زندگي‌مان تغيير مي‌كند. بعضي ديگر از ما؛ بي‌تفاوت از كنارشان مانند ساير روز‌مرگي زندگي مي‌گذريم و فرصتي را كه براي ديدن و گرفتن پيام‌هاي خداوند در اختيارمان قرار داشت از دست مي‌دهيم. داستان‌هاي كتاب حاضر نه خارق‌العاده هستند و نه باورنكردني. برعكس شرح حوادثي هستند كه ممكن است روزانه براي همه ما اتفاق بيفتند؛ اما شايد كم‌تر كسي از ما مانند نويسندگان اين داستان به قدر كافي به آن‌ها توجه كنند و بفهمند آنچه را بايد بفهمند.
با شنيدن كتاب مورد علاقه‌تان، تنش هنگام رانندگي، و اتلاف وقت ماندن در ترافيك، انتظار در صف و... را كم كنيد و از وقت خود بيشترين بهره را ببريد.
مدت: 2 ساعت و 49 دقيقه
قالب‌بندي: mp3

بعد از ظهري در پارك (داستان‌هاي كوتاه آموزنده) نسخه الكترونيكي

 • 2,800 تومان

در زندگي لحظات ظريف و پرمعنايي وجود دارند كه در آن‌ها داستان‌هايي گاه مهم و تعيين كننده شكل مي‌گيرند. بعضي از ما كه مشاهده‌گر و دقيق‌تريم آن لحظات و داستان‌ها را مي‌بينيم؛ الهام مي‌گيريم و تحت تاثيرشان قرار مي‌گيريم و گاه مسير زندگي‌مان تغيير مي‌كند. بعضي ديگر از ما؛ بي‌تفاوت از كنارشان مانند ساير روز‌مرگي زندگي مي‌گذريم و فرصتي را كه براي ديدن و گرفتن پيام‌هاي خداوند در اختيارمان قرار داشت از دست مي‌دهيم. داستان‌هاي كتاب حاضر نه خارق‌العاده هستند و نه باورنكردني. برعكس شرح حوادثي هستند كه ممكن است روزانه براي همه ما اتفاق بيفتند؛ اما شايد كم‌تر كسي از ما مانند نويسندگان اين داستان به قدر كافي به آن‌ها توجه كنند و بفهمند آنچه را بايد بفهمند.

گاهي بايد عاشق بود

 • 20,000 تومان

گاهي غصه مي‌خوريم از اينكه بعضي مسافران مورد علاقه‌مان ترجيح مي‌دهند در كوپه ديگري سفر كنند و ما را در سفرمان تنها بگذارند. از طرف ديگر هيچ دليلي وجود ندارد كه نتوانيم دنبال‌شان بگرديم. اين كتاب مجموعه‌اي است از داستان‌هاي: همه سوار مي‌شويم آبي‌ترين گل آغوش پروردگار (گفتگو با خدا 3) لبخند خدا

سزاوار توجه فرشته

 • 5,000 تومان

اگر شنيدي مشكلي براي كسي پيش آمده است و ربطي به تو ندارد، كمي بيشتر فكر كن. شايد خيلي هم بي‌ربط نباشد. شايد لازم باشد كه گاه نگاهتان را بر موضوعات زندگي تغيير دهيد.

داستان‌هاي كوتاه جيبي

 • 4,000 تومان

اين داستان همه ماست. ما با گذشت هر روز، زندگي‌مان را مي‌سازيم. گاهي به آنچه مي‌سازيم كم‌ترين توجهي نمي‌كنيم. پس در اثر يك شوك و اتفاق غير مترقبه مي‌فهميم كه مجبوريم در همين ساخته‌ها زندگي كنيم... شما نجار زندگي خود هستيد و روزها، چكش‌هايي هستند كه بر ميخ‌هاي زندگي شما مي‌كوبند. در هر روز يك تخته جاي مي‌گيرد و يك ديوار برپا مي‌شود. مراقب سلامت خانه‌اي كه براي زندگي‌تان مي‌سازيد، باشيد...

1  2  صفحه‌ی 1