فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

فرهنگ تفاهم (شيوه‌هاي صحيح برقراري ارتباط با فرزندان)

  • 55,000 تومان

فرهنگ تفاهم (شيوه‌هاي صحيح بر‌قراري ارتباط با فرزندان) حاصل مطالعات و تحقيقات چندين سالة دكتر تامس گوردون، رئيس مؤسسه آموزشي دكتر گوردون واقع در كاليفرنياست، كه دوره‌هاي مختلف به عنوان" شيوه‌هاي كار‌آيي" براي آموزش پدران و مادران، معلمان و مديران مدارس و مؤسسات بازرگاني برگزار مي‌كند. هدف اين كتاب، آموزش شيوه‌هاي درست رفتار با فرزندان و ايجاد اعتماد به نفس در آن‌هاست.

صفحه‌ی 1