فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

خردمندي بدن (تمركز بر بدن در عرصه روان‌درماني)

  • 56,000 تومان

بدن در ذات خود خردمند است اين موضوع مباني فلسفي بسيار محكمي دارد. براي بهره‌برداري از خردمندي بدن بايد از رويه تمركزگرايي استفاده كرد. به عبارتي بايستي به احساسي توجه كنيم كه لحظه به لحظه در ساحت بدن‌مان پديدار مي‌شود. احساسات بدني پايه ومبنايي براي معنا آفريني محسوب مي‌شود. بدن در هر شرايطي با ماست و احساسات لحظه به لحظه خاستگاه بدني و ادراكي دارند. گندلين اين كشف بزرگ را دراختيار ما قرار مي‌دهد. او متوجه شد كه با تمركز بر بدن مي‌توانيم مشكلات‌مان را بشناسيم و با همين شيوه آنها را حل و فصل كنيم. نبوغء نوانديشي و نوآوري گندلين در اين زمينه اثرگذار و شگفت‌انگيز است.

صفحه‌ی 1