فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

آزمون‌هاي فرافكني شخصيت

  • 45,000 تومان

در قرون اخير واژه فرافكني از نظر معنا و حوزه‌هاي كاربردي تحولاتي يافته است كه مي‌توان آنها را به سه دوره پيش از پيدايش روانكاوي، سال‌هاي آغازين پيدايش روانكاوي، سال‌هاي بين 1920-1930 و بعد از آن تقسيم كرد. قبل از پيدايش روانكاوي اين واژه در علومي مثل فيزيك و رياضي مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. به طور مثال دانشمندان فيزيك هر وقت مي‌خواسته‌اند مفهوم پرتاب يك شيء را از نقطه‌اي به نقطه ديگر مجسم كنند، از واژه فرافكني كمك مي‌گرفته‌اند. دومين حوزه كاربرد واژه فرافكني را بايد در محدوده رياضي، به ويژه هندسه فرافكني جستجو كنيم.

آزمون‌هاي رواني (مباني نظري و فنون كاربردي)

  • 120,000 تومان

در ايران تدريس مباني نظري و فنون كاربرد آزمون‌هاي رواني از ديرباز در برنامه‌هاي رسمي دانشكده‌هاي روانشناسي، علوم تربيتي، مديريت، دانشگاه‌هاي تربيت معلم، و... گنجانيده شده است و در سال‌هاي اخير به واحدهاي آن‌ها افزوده گرديده است. انتظار مي‌رود كه دانش‌جويان بعد از گذرانيدن واحدهاي آزمون‌هاي رواني بتوانند در مرحله اول يك آزمون مناسب را از نقطه‌نظر مباني نظري از يك آزمون ضعيف بازشناسند و در مرحله دوم با توجه به مشكل مراجع، آزمون مناسبي را انتخاب كرده و پس از اجراي، نمره‌گذاري پاسخ‌ها و مقوله‌بندي آن‌ها به تشخيص نائل آيند.

صفحه‌ی 1