فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
هشياري مالي (90 روز تا رهايي مالي)
  • 82,000 تومان
  • با تخفیف: 82,000 تومان

هشياري مالي (90 روز تا رهايي مالي)

  • 82,000 تومان

به شيوه خاصي از انجام امور خو مي‌گيريم و صرفا به اين دليل كه آسانتر است به آن الگوي رفتاري ادامه مي‌دهيم. براي تغيير زندگيمان بايد راهي براي شكستن آن الگوهاي رفتاري بيابيم. براي هشياري مالي مانند هر هشياري ديگر نخست بايد بتوانيم عادات خود را شناسايي كنيم، زيرا درمان پس از تشخيص مي‌آيد. اين دومين كتابي است كه توسط همين مترجم از جوليا كامرون به فارسي برگدانده شده است. خوانندگان (راه هنرمند) از بينش و دانش خانم جوليا كامرون به نيكي آگاهند.

صفحه‌ی 1