فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

من خوب هستم تو خوب هستي (وضعيت آخر) من خوبم تو خوبي

  • 49,000 تومان

در اين كتاب نويسنده با انجام تقسيماتي در شخصيت يك انسان، نام‌گذاري هر كدام از آنها و شرايط بروز هر يك، سعي در شبيه‌سازي اصولي مي‌كند كه فرد با رعايت آن اصول قادر خواهد بود در هر محيطي به صورت آگاهانه رفتار مناسبي را از خود بروز دهد. اين تقسيمات عبارتند از: والد، كودك و بالغ. علاوه بر اين از سه لغت مهم در اين كتاب استفاده شده است كه داراي معاني خاص خود هستند. اين سه لغت نيز عبارتند از: خوب، بد و بازي. در واقع نگارنده‌ي كتاب سعي در يافتن پاسخي نموده است كه سوال اصلي آن اين است: مغز و فكر آدمي چگونه كار مي‌كند؟

صفحه‌ی 1