فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 83,000 تومان
  • 105,000 تومان
  • 59,000 تومان
  • 179,000 تومان

آواز قو

  • 83,000 تومان

يك قصه، يك خاطره، يك واقعيت گاهي از زبان آدم‌هاي دم مردن تمام زندگي‌ات را به هم مي‌ريزد، ويران مي‌كند. خوب و بدش اهميتي ندارد فقط اين كه تمام چارچوب ذهني‌ات را تمام روابط تعريف‌شده‌ات را از بيخ و بن فرو مي‌ريزد، سخت است. ديگر نمي‌داني به هر كدام از آدم‌هاي اطراف كه ساليان سال نزديك و پاره تن مي‌دانستي چه بگويي؟ چه بنامي‌شان؟! اصلا چه كسي گفته هميشه و همه جا راست و درست گفتن و حقيقت را عريان كردن، به هر قيمتي و از پس سال‌ها خوب و درست است؟ آيا من هيچ‌وقت فرصت داشته‌ام كه آنچه را بوده، انتخاب كنم يا به اجبار در دنيايي از دروغ زيسته‌ام و امروز مجبور به شنيدن آواز حقيقت شده‌ام؛ خواسته يا ناخواسته!

مرهم

  • 105,000 تومان

شايد انتخاب شخص، زمان و مكان در عشق و گرفتار شدن به درد عاشقي به انتخاب خودم نبوده و نباشد- كه نيست اما لااقل مي‌توانم مراقب باشم تا در رابطه عاشقانه، بازيچه كسي نگردم و عشق را تا بدانجا محترم و عزيز بشمارم كه حرمت و شخصيت‌ام در آن رابطه حفظ شود. نه وسعت آسمان و نه گستره زمين براي بزرگي و عظمت عشق كافي نيست اما قلبي كوچك، پذيراي بزرگي عشق مي‌شود و آسمان و زمين را به هم مي‌رساند تا به معشوق برسد فقط بايد با عزمي بزرگ، مطمئن شد كه اين احساس تا هميشه شعله‌ور و پايدار باقي مي‌ماند. آن كه استوار پاي اين احساس ايستاده است بي‌شك همراهي مي‌شود از زمين تا آسمان‌ها بي‌ترديد همراهي از امروز تا تمامي فرداها او مرهمي مي‌شود بر دل خستگي‌ها مرهمي بر دل شكستگي‌ها فقط بايد در قلبش عشقي حقيقي و پايدار شعله‌ور باشد.

انعكاس

  • 59,000 تومان

همانند كوهستان، محكم و استوار زندگي همان حكم را دارد: به تو چيزي را پس مي‌دهد كه از تو گرفته است... همچون انعكاس صداي ما در ميان كوه‌ها و اين يك اتفاق نيست همه اين‌ها، تمام و كمال و بدون كم و كاست بازگشت وجود ما هستند. اگر قبول مي‌كردم كه شنيدن حقيقت تلخ اگرچه آزاردهنده، بهتر بود از دروغي كه شنيدم و آ‎رامم كرد، امروز اين‌جا نبودم. دروغي كه خود باورش كردم. من فقط نخواستم واقعيت را ببينم و قبول كنم شرايط امروز انعكاس صداهاي گذشته و چشم‌هاي بسته من بر زندگي بود.

كوچه

  • 179,000 تومان

وقتي تو آمدي شبيه به آدم‌هاي بي‌پشت و پناهي بودم كه با كوچك‌ترين نسيمي آماده شكستن هستند. اگرچه هيچ‌گاه نخواستي تا سخني از عشق بر زبان آوري اما يك حس، شايد حسي زنانه به من از نگاه و حمايت‌هايت مي‌فهماند كه اين غرور شايد ناخواسته ديواري است ميان قلب و زبان تو. حتي امروز كه يك حادثه تو را تا مرز نبودن برده است بيشتر از قبل احساس مي‌كنم كه پشيمانم. پشيمان از نگفتن پشيمان از قدم نگذاشتن در كوچه‌اي كه به عشق منتهي مي‌شود و بن‌بستي ندارد.

صفحه‌ی 1