فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مغز انسان و اختلال‌هاي آن

  • 63,000 تومان

علم عصب‌شناسي، مطالعه مغز و نظام عصبي، و تاثيرات آن بر نظام روان‌شناختي، يكي از حوزه‌هاي علمي در حال گسترش مي‌باشد كه توجه روزافزوني را به خود جلب كرده است. كتاب حاضر با عنوان مغز انسان و اختلال‌هاي آن با مروري بر ساختار و كنش‌وري بهنجار مغز و مكانيزم‌هاي زيربنايي آن آغاز مي‌شود و سپس به بررسي اختلال‌هاي عصب‌شناختي و روان‌شناختي مي‌پردازد. در هر بخش، خواننده با نشانه‌هاي مرضي، سبب‌شناسي، ابزارهاي تشخيصي مربوط به اختلال‌هاي خاص و در نهايت، جديدترين رويكردهاي درماني در آن قلمرو، آشنا مي‌شود.

صفحه‌ی 1