فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

چماق و هويج ديگر كارايي ندارد (پاداش و تنبيه درمان بي‌انگيزگي كاركنان نيست)

  • 18,000 تومان

«چماق و هويج ديگر كارايي ندارند» كتابي براي ايجاد فرهنگ احترام در سازمان با هدف تربيت كاركناني كاملا متعهد به كار است. كاركنان وقتي بيشتر از هميشه تلاش مي‌كنند كه براي مديران و رهبران خود احترام قائل باشند. اين كتاب توصيه‌هاي شفافي براي دلبسته كردن اعضاي تيم، ارتقاي سطح عملكرد، رضايت كاري و انگيزه افراد دارد. من در حال حاضر نيز از فنون كتاب استفاده مي‌كنم و تغييرات مثبت و سريع آن را ديده‌ام.

صفحه‌ی 1