فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

زمينه روانشناسي احساس و ادراك

  • 40,000 تومان

كتاب حاضر ترجمه فصل‌هاي چهارم و پنجم از آخرين نسخه كتاب زمينه روانشناسي هيلگارد مي‌باشد كه شامل مباحث گوناگوني در حوزه احساس و ادراك، و درباره مسائلي چون بينايي، شنوايي، ادراكات، موضع‌يابي، بازشناسي، ثبات‌هاي ادراكي و ... مي‌باشد.

خلاصه زمينه روانشناسي هيلگارد

  • 140,000 تومان

با توجه به متن اصلي هيلگارد و به روز شدن آن، سعي نموده‌ايم تا آموزش آسان و يادگيري سريع و امكان بازيابي بهتر مطالب را در حافظه دانشجويان فراهم آوريم و با تكنيك تكرار و مرور ذهني، نكات را در ذهن شما عزيزان تحكيم نمائيم، در ويرايش حاضر، هر فصل را به گونه‌اي تجديد نظر كرده‌ايم كه دانشجويان بتوانند درك عميقي از رويكردهاي روانشناسي، بخصوص تعامل طبيعت و تربيت، و هم چنين ديدگا‌هاي زيستي و رواني را در هر مبحث روانشناسي با نگاه تحليلي بدست آورند.

زمينه روانشناسي هيلگارد

  • 290,000 تومان

يكي از شيوه‌هاي تلاش هيلگارد براي ترغيب و اشتياق برانگيزي در دانشجويان، اختصاص فصل اول كتاب به مبحث روانشناسي رشد بود كه ضمن آن از جريان رشد آدمي حتي در دوران دانشجويي نيز سخن به ميان مي‌آورد. مقصود هيلگارد از تدوين كتاب زمينه روانشناسي اين بود كه دانشجويان را به طرح سوال‌هاي مهم و پاسخ دادن به چنين پرسش‌هايي در روانشناسي ترغيب كند.

صفحه‌ی 1