فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

آداب و معاشرت براي همه

  • 26,000 تومان

رعايت برخي آداب پسنديده به شما كمك خواهد كرد تا شان و منزلت اجتماعي‌تان ارتقا يابد. شما با رعايت نكات ضروري و ساده در زمره افراد فرهيخته قرار خواهيد گرفت، شخصي كه ديگران آرزوي معاشرت با وي را دارند.

مهارت سخن گفتن و سخنراني همراه با مهارت گوش دادن و مهارت پرسيدن

  • 7,000 تومان

انسان قرن حاضر به توانايي‌هاي متعددي نياز دارد كه هر كدام مي‌تواند در روند زندگي و كار او تاثيرگذار باشد و توانايي برقراري ارتباط اجتماعي توسط سخن گفتن، گوش دادن و پرسيدن از جمله مهم‌ترين مهارت‌هاست. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عدم استفاده صحيح از اين مهارت‌ها موجب ناتواني افراد در حل مشكلات اعم از خانوادگي، درسي يا شغلي مي‌شود. اين مهارت‌ها نيز همچون ساير مهارت‌ها، كسب كردني و آموختني هستند، كافي است به برخي نكات و اصول لازم در اين خصوص توجه و عمل كنيم تا از آنها در برقراري روابط اجتماعي و حل مشكلات بهرمند شويم.

صفحه‌ی 1