فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

من خوبم تو خوبي

  • 59,500 تومان

اين كتاب به توصيف و تشريح كودكان هفت ساله مي‌پردازد، كودكاني كه با ورود به كلاس اول ابتدايي كاملاً وارد مرحله نويي از زندگي خويش مي‌شوند. مضمون كتاب از طريق گرايش به مشخص كردن رشد و تكامل كودكان خردسال مدرسه‌رو، نشان دادن اهميت عظيم اين مرحله در زندگي كودك و تأكيد بر چگونگي تحريك آموزش اين گروه سني توسط معلم روشن مي‌شود. اين كتاب، مطالب خود را بر نوعي تعليم متمركز مي‌سازد كه از نظر روانشناسي براي پرورش رشد هوشي و رشد عمومي كودك مفيد خواهد بود.

صفحه‌ی 1