فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

لبخند نيمه‌شب

  • 62,000 تومان

عشق، چشم را مي‌بندد و اعتماد مي‌آفريند تا آنجا كه ديگر حتي خطوط قرمز جامعه و سنت درست يا نادرست، جايي براي ابراز وجود ندارد. چيزهايي هست كه خواهي نخواهي تو را در چارچوبي قرار مي‌دهد به نام رسوم غل و زنجيرت مي‌كند و بي‌دفاع رها مي‌سازد كه يا بايد تن دردهي، يا بگريزي و شايد مجبور شوي ديگر خودت نباشي فقط براي فرار و رهايي از خواست ديگران! عشق چشم را باز مي‌كند اما با ترديد حالا ديگر آن دخترك ساده بي‌دست و پا نيستي اكنون براي عشق هم دليلي مي‌خواهي غير از لرزيدن بي‌حساب دل همچون نوجواني! ديگر عشق را بي‌دريغ به پاي ديگري نخواهي ريخت ديگر ياد گرفته‌اي كه عشق بي‌دريغ، هزار دليل مي‌خواهد و نيازمند مرور زمان است و پس دادن آزمون! عشق، چشم را كور مي‌كند و دل را روشن فقط بايد ياد گرفت كه نگاه و لبخندي از سر عشق كي و كجا بايد عرضه شود چه كسي را بايد درست ديد و چه هنگام لبخندي بر لب آورد؟!

آشياني بر باد و مه

  • 99,000 تومان

آن زمان‌ها، دوره جواني فكر مي‌كردم بايد جايي باشد خيلي دور، خيلي بعيد، شايد خيالي كه بتوانم از نو متولد شوم با يك زندگي پاك و سرنوشتي تازه در كنار كسي كه از كودكي، نداشتمش. فكر مي‌كردم رسيدن به او همان جايي است كه در خيال ساخته‌ام. زمانش رسيد و من با دنيايي از آرزو كندم و رفتم اما نه مكان، آن بهشت خيالي‌ام بود و نه او، كسي كه در ذهن پرورانده بودم. با تو هستم! مي‌شنوي؟ شايد حتي نداشتن تو در سال‌هاي نياز مرا از قضاوت درست دور كرد و فراموش كردم كه تو براي هيچ و پوچ ما را گذاشتي و رفتي مرا كه نيازمندت بودم جگر گوشه‌ات! و آشيان ما را به جاي مهر بر طوفان باد و غبار مه بنا كردي.

صفحه‌ی 1